(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

„Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce,
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

 

 – tymi słowami z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Wiersz o wielkiej wdzięczności” Dyrektor Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu Anna Białek – Kowalska rozpoczęła uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej.

12 października 2023r. w hali sportowej, której dekoracja odwoływała się do 250. rocznicy powołania do istnienia Komisji Edukacji Narodowej – Pierwszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, stawiła się odświętnie ubrana cała społeczność tłuszczańskich baczyńszczaków. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Białek – Kowalska przypomniała historię Komisji Edukacji Narodowej, podkreśliła, jak ważnym zadaniem jest kształcenie młodych pokoleń, życzyła sukcesów, wytrwałości i poczucia, że to, co nauczyciele robią, ma głęboki sens.

Ważnym elementem spotkania było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy od września weszli do społeczności baczyńszczaków. Ślubowanie przeprowadziła Ewa Żmudzka, która zwróciła uwagę na fakt, że młodzież składa przysięgę a to słowo ma swoją rangę i wagę.

Ze słowami podziękowań w imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Tłuszczu wystąpiła również Joanna Kryśkiewicz. Podkreśliła, że rodzice widzą i bardzo doceniają wysiłki podejmowane przez nauczycieli i obsługę szkoły, by młodzież mogła uczyć się w komfortowych warunkach i zdobywać nie tylko wiedzę podczas lekcji, ale również dodatkowe umiejętności podczas zajęć pozalekcyjnych.

Tradycją jest, że podczas uroczystości potocznie zwanej Dniem Nauczyciela wręczane są nagrody. Dyrektor Białek – Kowalska poinformowała, że za kilka dni byłej Dyrektor szkoły Grażynie Marszał zostanie wręczony za szczególne osiągnięcia dla oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej. Poza tym Nagrodę Starosty odbiorą Dyrektor Anna Białek – Kowalska i kierownik szkolenia praktycznego Renata Miszczuk. A nagrody Dyrektora Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego trafiły do: nauczycieli – Elżbiety Banaszek – Baran, Marzeny Chojnackiej – Matak, Hanny Dąbrowskiej, Tomasza Deskiewicza, Roberta Duszyńskiego, Artura Franczuka, Anety Harasim, Mirosława Jagiełły, Lidii Kani – Kuźmy, Anny Kądzieli, Marka Leszcza, Grażyny Marszał, Renaty Miszczuk, Jerzego Nowaka, Moniki Oknińskiej, Elżbiety Ołdak, Urszuli Ostrowskiej, Marka Pietrzaka, Piotra Przybysza, Bożeny Sasin – Tlagi, Ewy Sobolewskiej, Magdaleny Sulich, Marty Wielgolaskiej, Justyny Wytrykowskiej, Sylwii Wytrykus, Małgorzaty Zdunek – Urbańskiej, Hanny Ziółkowskiej, Ewy Żmudzkiej, Ewy Żochowskiej – Rolek i pracowników obsługi.

Ostatnim elementem uroczystości jest zawsze część artystyczna. Tym razem przygotowali ją uczniowie pod kierunkiem Joanny Ołdak i Hanny Ziółkowskiej – nauczycieli języka polskiego.

Po zakończeniu spotkania w hali sportowej w pokoju nauczycielskim na nauczycieli i pracowników obsługi czekało śniadanie przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Ta bardzo miła tradycja zrodziła się kilka lat temu w naszej szkole i kolejne roczniki uczniów w ten sposób umilają nam święto. Bardzo Wam dziękujemy!

                                                                                     Ewa Żmudzka

 

Czcionka
Kontrast