(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl
Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

Branżowa Szkoła I Stopnia:   Wykaz podręczników do Branżowej Szkoły I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w roku szkolnym 2022/2023: 1 mechanik pojazdów samochodowych 2 mechanik pojazdów samochodowych 3 mechanik pojazdów samochodowych 1 Wielozawodowa 2 Wielozawodowa 3...
Praktyki zawodowe w słonecznej Hiszpanii

Praktyki zawodowe w słonecznej Hiszpanii

Nie od dziś wiadomo, że w kształceniu zawodowym teoria jest ważna, ale nic nie może równać się z praktyką. Dlatego w Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu tak dużą uwagę przywiązujemy do tego, w jakich firmach nasi uczniowie odbywają swoje miesięczne praktyki...
„Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” w Tłuszczu

„Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” w Tłuszczu

Uczniowie Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczestniczą w projekcie „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Regionalnego Programu...
Czcionka
Kontrast