(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl
1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

previous arrow
next arrow

Egzamin zawodowy

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Część pisemna
trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎

Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna
trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Terminy egzaminów zawodowych:

 

1 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne:

godz. 9.00 – TKO.07

godz. 13.00 – A.45

2 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne:

godz. 8.00 –  HAN.01 – sprzedawcy – 3 osoby  z klasy 3bW – Wyszków 

godz. 12.30 – HAN.01 – sprzedawcy – 3 osoby z klasy 3bW – Wyszków

godz. 17.00 – HAN.01 – sprzedawcy – 3 osoby z klasy 3bW – Wyszków

6 czerwca 2023 roku – egzaminy pisemne komputerowe:

godz. 8.00 – FRK.01, MEC.08

godz. 9.30 – TKO.07, MEC.08, FRK.01

godz. 11.00 – HAN.01, HGT.02, FRK.01,

godz. 12.30 – MOT.05,

godz. 14.00 – HA.01, HGT.02

12 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne:

godz. 8.00 – MG.44 – dokumentacja komputerowa

godz. 8.00 – FRK.01 – wykonanie

godz. 12.30 – FRK.01 – wykonanie

13 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne:

godz. 17.00 – MOT.05 – mps – 3 osoby z klasy 3M – Wyszków

14 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne

godz. 8.00 – MOT.05 – mps – 3 osoby z klasy 3M – Wyszków

godz. 12.30 – MOT.05 – mps – 2 osoby z klasy 3M – Wyszków

godz. 17.00 – MOT.05 – mps – 2 osoby z klasy 3M – Wyszków

15 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne:

godz. 8.00 – MEC.08 – wykonanie

godz. 12.00 – MEC.08 – wykonanie

16 czerwca 2023 roku – egzaminy praktyczne:

godz. 8.00 – HGT.02 – kucharz – 3 osoby z klasy 3aW i 3bW – Wyszków

 

Listy zdających w poszczególnych terminach będą wywieszone w gablocie obok sekretariatu.

 

Kalendarz wydarzeń

Dziennik Vulcan

Plan lekcji

Archiwum strony

Czcionka
Kontrast