(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

4 września 2023r. społeczność Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu rozpoczęła kolejny rok szkolny. Inauguracja była tym bardziej podniosła, że połączona z nadaniem rondu znajdującemu się nieopodal szkoły imienia patrona placówki – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Anna Białek – Kowalska. Szczególnie ciepło powitała pierwszoklasistów, zwróciła się do klas kończących szkołę, życząc im doskonałych wyników na egzaminach maturalnych i zawodowych, wreszcie skierowała kilka słów do pedagogów, porównując ich pracę do zasiewu, który ma możliwość wydać doskonały plon. Pani Dyrektor powitała także gości: Radnego Powiatu Wołomińskiego i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Roberta Szydlika, Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego, Wiceburmistrza Tłuszcza Waldemara Banaszka oraz Radnego Rady Miejskiej w Tłuszczu Waldemara Sitka.

Słowa wsparcia i zachęty do młodzieży skierowali Radny Powiatu Wołomińskiego Robert Szydlik oraz Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk. Dyrektor Białek – Kowalska poinformowała baczyńszczaków, że na złożony przez naszą społeczność wniosek o nadanie rondu znajdującemu się nieopodal szkoły imienia patrona szkoły – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rada Miejska Gminy Tłuszcz odpowiedziała przychylnie i poprosiła Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego o zapoznanie zebranych z treścią uchwały nr XXII.453.2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2023r. Po odczytaniu dokumentu Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy oraz Burmistrzowie Tłuszcza – Paweł Bednarczyk i Waldemar Banaszek podziękowali i wręczyli kwiaty Annie Białek – Kowalskiej, Ewie Sobolewskiej i Ewie Żmudzkiej za upowszechnianie wiedzy o K.K.Baczyńskim i kultywowaniu pamięci o jednym z najwybitniejszych poetów czasów 20-lecia międzywojennego oraz wojny i okupacji.

Kolejna część uroczystości była poświęcona organizacji pracy szkoły: nowi wychowawcy, kadra zarządzająca, nowozatrudnieni nauczyciele. Ostatnim elementem tego szczególnego wydarzenia było przejście na Rondo K.K.Baczyńskiego – prawdopodobnie pierwsze rondo imienia tego poety – żołnierza w Polsce – i zrobienie pamiątkowej fotografii. Baczyńszczacy tworzą historię swojej małej ojczyzny!

                                                                                       Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast