(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

W Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu kształcimy młodzież w wielu zawodach: w liceum ogólnokształcącym mamy klasy lingwistyczne i psychologiczno – pedagogiczne, w technikum zawody: technik transportu kolejowego, technik mechanik i technik usług fryzjerskich a w branżowej szkole I stopnia to jest każdy dowolny zawód, w którym znajdzie się pracodawcę prowadzącego kształcenie młodocianych pracowników.

Ale oczywiście żaden absolwent nie ma zamkniętej drogi do zmiany zawodu, do wyboru kariery zawodowej zupełnie niezwiązanej z tym, czego uczył się, będąc uczniem szkoły Baczyńskiego. Stąd też przedstawiamy uczniom różne propozycje. 5 grudnia 2023r. gościliśmy funkcjonariuszy ze Służby Więziennej Aresztu Śledczego Warszawa Grochów, którzy opowiadali o tym, jakie możliwości daje praca w służbie mundurowej i to w warunkach specyficznych, bo z osobami pozbawionymi wolności. Oprócz odpowiedniego przygotowania ważne są predyspozycje charakterologiczne i osobowościowe, jakie powinien posiadać potencjalny kandydat.

Bardzo jesteśmy wdzięczni, że przedstawiciele Służby Więziennej Aresztu Śledczego Warszawa Grochów przyjęli nasze zaproszenie i spotkali się z najstarszymi baczyńszczakami.

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast