(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

W dniu 6 czerwca 2024 r. uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w projekcie „Nauka w służbie rozwijania talentów, samorozwoju i kształtowania motywacji młodzieży” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Brali udział w warsztatach, wykładach i grze terenowej mających na celu:

  • popularyzację wiedzy z zakresu pedagogiki zdolności i twórczości oraz metodologię badań naukowych
  • ukazanie możliwości i obszarów zastosowań nowych technologii w edukacji (robotyki)
  • dzielenie się informacjami związanymi z procesem studiowania i formami aktywności studenckiej.

Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Życie studenckie bardzo im się spodobało.

Projekt dofinansowany był ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.

 

Czcionka
Kontrast