(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Uczniowie Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczestniczą w projekcie „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu:

 • uczniowie w zawodzie technik mechanik uczestniczą w innowacji pedagogicznej – „Od projektu do efektu – Baczyńszczacy programują w edgecam”
 • zakupiono 10 stanowisk komputerowych oraz oprogramowanie edgecam do projektowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • firma zewnętrzna przeprowadziła szkolenia dla 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 37 uczniów w zawodzie technik mechanik;
 • uczniowie będą realizowali 150-godzinne staże zawodowe w poszczególnych zawodach, każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000zł netto:
 • technik mechanik – Firmy Aqua-Tech, Auto-Tech,
 • technik transportu kolejowego – PKP Intercity S.A.,
 • technik usług fryzjerskich – salony fryzjerskie – „Wyższy poziom piękna”, „Beverly Hills”, „Salon Urody” w Wołominie, „Atelier w Kamienicy”;
 • 270 uczniów weźmie udział w szkoleniach kończących się egzaminem państwowym, każdy uczestnik, który zda egzamin otrzyma certyfikat nadający nowe umiejętności:
 • Kurs obsługi programu 3D Studio Max,
 • Kurs Własny biznes,
 • Kurs Programowanie serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
 • Kurs obsługi programów inżynierskich,
 • Kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Kurs Skuteczna komunikacja interpersonalna,
 • Kurs Techniki sprzedaży z podstawami psychologii klienta,
 • Kurs ECDL,
 • Kurs Zarządzanie projektami,
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kurs Ogrodnik,
 • Kurs Pracownik obsługi biurowej,
 • Kurs Pracownik HR – zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji,
 • Kurs Badanie termowizyjne w inżynierii;
 • uczniowie technikum biorą udział w e-targach pracy.

Po realizacji projektu uczniowie będą w stanie projektować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi będą potrafili wizualizować je. Podniosą swoje umiejętności w zakresie obsługi klienta. Uzyskają umiejętność łączenia teorii z praktyką, lepiej przygotują się do funkcjonowaniu na rynku pracy w swoim zawodzie. Zdobędą dodatkowe umiejętności, będą dysponowali szerszym wachlarzem możliwości zawodowych, staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy. Nauczyciele zapoznają się z nowatorskimi rozwiązaniami w metodyce nauczania ich przedmiotów. Szkoła uatrakcyjni swoje środki dydaktyczne, pozyska narzędzia, których wcześniej nie miała, podniesie jakość nauczania, poszerzy swoje możliwości.

 

Czcionka
Kontrast