(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

A tymczasem w Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu…

Pożegnania nadszedł czas….

To zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkól im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu miało wymiar szczególny. Nie tylko bowiem naukę w naszej placówce kończyli kolejni baczyńszczacy z klas trzecich branżowej szkoły I stopnia, nie tylko minął kolejny rok nauki dla pozostałych uczniów, ale przede wszystkim po 15 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły swoją pracę kończyła Pani Grażyna Marszał.

Rozpoczęliśmy oficjalnie od hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru. Następnie Pani Dyrektor powitała gości w osobach: Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Roberta Szydlika, przedstawicieli Rady Rodziców: Przewodniczącą Marzenę Białek i Sławomira Wiśniewskiego oraz radnego Gminy Tłuszcz Waldemara Sitka.

Ponieważ 24 czerwca 2022r. w Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu kończyli naukę uczniowie klas trzecich branżowej szkoły I stopnia, ich przedstawiciele złożyli ślubowanie wobec sztandaru szkoły i całej społeczności baczyńszczaków. Opuszczając mury tej placówki, mieli przypomnieć sobie, że już na zawsze będą baczyńszczakami i z honorem powinni nosić to zaszczytne miano.

W dalszej części uroczystości Dyrektor Grażyna Marszał i Wicedyrektor Anna Białek – Kowalska wręczyły świadectwo z wyróżnienie oraz nagrodę książkową najlepszemu uczniowi szkoły. A w roku szkolnym 2021/22 został nim Łukasz Seweryn z klasy 3wz branżowej szkoły I stopnia, który uzyskał średnią ocen 4,78. Ale niespodziewanie pojawiło się jeszcze jedno świadectwo z biało – czerwonym paskiem. Było ono przeznaczone dla …. Grażyny Marszał a wręczyli je przedstawiciele uczniów Wiktoria Grudkowska i Jakub Gałązka.

W momencie zakończenia roku szkolnego nagrodami książkowymi wyróżniani są ci, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce, zaangażowani byli w różnorodne akcje, programy, projekty, konkursy, działalność artystyczną, wolontariacką czy promocyjną. W roku szkolnym 2021/22 byli to: Dominika Tokarska, Kinga Ołdak, Ewelina Król, Aleksandra Siebierska, Aleksandra Muszelik, Julia Bartosiewicz, Aleksandra Krysik, Emilia Sosnowska, Aleksandra Antczak, Kinga Kwiatkowska, Aleksandra Jeziorska, Weronika Ber, Martyna Oryga, Aleksandra Stępień, Maciej Perkowski, Maciej Pólkowski, Krystian Miąsko, Gabriela Miąsko, Natalia Powierża, Kamila Birek, Magdalena Matera, Wiktoria Grzybowska, Marcin Cudny, Kacper Zbrzeźniak, Oliwia Folga. I znów zaskakująco pozostała niewręczona jedna książka. Okazało się, że jest przeznaczona dla Pani Dyrektor. Tomik wierszy K.K.Baczyńskiego – patrona szkoły wręczyła i życzenia miłej lektury przy kubku dobrej herbaty złożyła Ewa Żmudzka.

Tradycją szkoły jest także nagradzanie statuetkami uczniów kończących naukę a szczególnie zasłużonych na polu sportowym. W tym roku na uznanie zapracował Bartłomiej Wilczyński. Ponieważ jednak Pani Dyrektor darzy sportowców szczególną uwagą, Uczniowski Klub Sportowy: Elżbieta Ołdak, Artur Franczuk i Waldemar Sitek wręczył na pamiątkę koszulkę z nr 1 i nazwiskiem „Marszał” oraz piłkę siatkową. Tą piłką Dyrektor Marszał wykonała zadanie sportowe: serw będący piłką meczową.

Po odprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część mniej oficjalna, ale zdecydowanie bardziej wzruszająca. Pierwszym elementem był występ artystyczny młodzieży, która zaprezentowała wiersze i piosenki. Na początku panował wesoły nastrój, potem pojawiła się prezentacja zdjęć Pani Dyrektor z 15 lat sprawowania urzędu Dyrektora Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego i zrobiło się nostalgicznie. A takie piosenki jak „Jej portret” czy „Lubię wracać tam, gdzie byłem” chwytały po prostu za serce i wzruszały. Nieskromnie przyznam, że występ był znakomity, więc szczególne podziękowania dla artystów: Aleksandry Antczak, Kingi Kwiatkowskiej, Jakuba Świeżaka, Aleksandry Stępień, Emilii Sosnowskiej,  Damiana Deniszewskiego, Damiana Sasina, Jakuba Wojdyny, Karola Sosnowskiego, Karola Michalskiego, Sebastiana Osińskiego, Mateusza Łukaszewicza, Jakuba Kura, Krystiana Sakowskiego. Po dawce poezji i muzyki głos zabrał radny powiatowy i Prezes PKP Cargo Service – spółki, z którą szkoła współpracuje, Robert Szydlik. Podziękował za lata owocnej współpracy i życzył realizacji pasji, które z racji licznych obowiązków, Pani Dyrektor musiała odkładać. W następnej kolejności wystąpili przedstawiciele młodzieży: Agata Gawrońska i Mateusz Łukaszewicz. Nie mogło zabraknąć reprezentantów rodziców. W ich imieniu podziękowania wyrazili Marzena Białek i Sławomir Wiśniewski. Na zakończenie wystąpili przedstawiciele nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi: Anna Białek – Kowalska, Jarosław Czuba, Jolanta Słowik i Józef Ryszawa. Po pięknych podziękowaniach Wicedyrektor Białek – Kowalskiej Pani Dyrektor otrzymała kwiaty, drobny upominek oraz 2 drzewa: jedno do posadzenia na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu a drugie do posadzenia u siebie w ogrodzie.

Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenia uczniom świadectw w klasach a Dyrektor Marszał zasadziła dąb błotny dla upamiętnienia okresu pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkól im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu. Coś się kończy a coś zaczyna… Od września nasza placówka wejdzie w nową rzeczywistość. Jaka ona będzie? Jesteśmy dobrej myśli…..

                                                                                       Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast