(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

A tymczasem w Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu…

XVIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI K.K.BACZYŃSKIEGO

Tegoroczny konkurs rozpoczęliśmy mocnym akcentem: wyjące syreny, dźwięk nadlatujących samolotów, wybuchy bomb, dymy. Taki początek nie tylko dopełniał scenografię przedstawiającą miasto ruin, ale także był nawiązaniem do aktualnej rzeczywistości wojennej tuż za naszą wschodnią granicą. Prowadząca konkurs Ewa Żmudzka, powitawszy gości, uczestników konkursu, nauczycieli i baczyńszczaków na widowni, stwierdziła, że kiedy rozpoczynały się przygotowania do tego wydarzenia, towarzyszyły jej dwa uczucia: radości i dumy. Pierwsze, dlatego że po 2 latach pandemii, kiedy impreza odbywała się tylko zdalnie, dziś wielbiciele strof K.K.Baczyńskiego znów mogą się spotkać twarzą w twarz i cieszyć pięknem poezji poety – żołnierza. Duma z kolei, dlatego że konkurs osiąga pełnoletniość – w tym roku odbył się po raz 18. Przez te lata w Zespole Szkół w zmaganiach konkursowych w różnych kategoriach wzięło udział ponad 1000 uczestników. Prowadząca podkreśliła jednak, że zawsze była przekonana, iż tragizm wojenny pozostanie na kartach podręczników historii, w strofach poezji czy w realizacjach filmowych jako świadectwo czasów minionych a nie aktualnej sytuacji. Wojna na Ukrainie sprawiła, że słowa poety – żołnierza brzmią jeszcze bardziej przejmująco.

A w uroczystości wzięli udział: Wicestarosta Wołomiński Pan Piotr Borczyński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Konrad Rytel, Radna Powiatu Wołomińskiego Pani Magdalena Suchenek, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Pani Wioleta Roguska, były Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Pan Tadeusz Sasin, przedstawiciel Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” Pani Izabella Tarnowska, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego Pan Maciej Białecki, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” Pani Ewa Laskowska i Pani Bożena Baranowska, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego Pan Witold Kosko. W skład jury konkursowego do oceny recytacji i poezji śpiewanej weszły następujące osoby: Maciej Białecki (przewodniczący), Wioleta Roguska, Ewa Laskowska, Izabella Tarnowska, Witold Kosko. Z kolei oceną prac plastycznych zajęli się: Andrzej Wójcik (przewodniczący), Anna Jaworska i Tadeusz Sasin.

Organizatorami XVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego byli: Powiat Wołomiński oraz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu. Honorowym patronatem imprezę objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” i „Parasol” Piotr Sikorski, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego Maciej Białecki, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kacprzyk. Patronat medialny sprawowali: „Wieści Podwarszawskie”, „Kurier W”, Goniec Tłuszczański”. Nagrody ufundowali: Powiat Wołomiński i Gmina Tłuszcz. Dodatkowo nagrody przekazali: Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”, Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Rytel.

Do konkursu zgłosiło się 7 szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920r. i I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie oraz 13 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, Szkoła Podstawowa im. ksa J.Twardowskiego w Stryjkach, Szkoła Podstawowa im. I.Łukasiewicza w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce, Szkoła Podstawowa im. J.Kielaka w Postoliskach, Zespół Szkół im. W.Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Jasienicy. W zmaganiach konkursowych w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe i w 4 kategoriach zadaniowych: „Recytacja”, „Wizja plastyczna”, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” i „Poezja śpiewana” udział wzięło 84 osoby. Z prac plastycznych nadesłanych w kategorii „Wizja plastyczna” została przygotowana wystawa, którą można było obejrzeć w hali sportowej szkoły.

Wyniki konkursu wg protokołu:

„SZKOŁY PODSTAWOWE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Małgorzata Rudajko Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu,

II miejsce – Mikołaj Jendrychewicz Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu,

III miejsce – Kajetan Paź Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu,

Wyróżnienie –  Hanna Grzymała Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

  • w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Aleksandra Szczapa, Wiktoria Perzyna Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie,

II miejsce – Aleksandra Maksimczuk Szkoła Podstawowa im. J.Kielaka w Postoliskach,

III miejsce – Gabriela Balcerak Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu,

Wyróżnienie – —————————————————————,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Lena Hołownia Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Jan Demianiuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

III miejsce – Hanna Grzymała Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

Wyróżnienie – Martyna Sołtysiak Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie,

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce – Larysa Zejer Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Oliwia Piotrowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu,

III miejsce – Aleksandra Zakrzewska Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie,

Wyróżnienia – Jakub Suchenek Zespół Szkół im. J.Korczaka w Jasienicy, Lilianna Pamfil Zespół Szkół im. W.Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Aleksandra Olczak Szkoła Podstawowa nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Cezary Polak Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

II miejsce – Daniel Barszczewski I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie,

III miejsce – Patrycja Sokołowska Zespół Szkół im.K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienie – Emilia Sosnowska Zespół Szkół im.K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

  • w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Kinga Kwiatkowska Zespół Szkół im.K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

II miejsce – Aleksandra Antczak Zespół Szkół im.K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

III miejsce – Nikola Zdunek, Natalia Krawczyk, Aleksandra Dębkowska Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Urlach,

Wyróżnienie – ————————————————————————-,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Aleksandra Muszelik Zespół Szkół im.K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

II miejsce – Daria Angielczyk Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

III miejsce – Oliwia Pietrzak Zespół Szkół im.K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienie – ————————————————————————,

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce –  Julia Paź III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

II miejsce – Maja Urynowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

III miejsce – Aleksandra Muszelik Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienia – Zuzanna Chalecka I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie, Aleksandra Osman III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie.

Nagrodę specjalną ufundował Radny Sejmiku Mazowieckiego Konrad Rytel. Otrzymała ją Aleksandra Tomkowicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. S.Wyszyńskiego w Zielonce.”

Uczniowie, którzy sięgnęli po najwyższe laury, otrzymali cenne nagrody, pozostali dyplomy za udział a listy gratulacyjne trafiły do szkół i nauczycieli opiekunów. Słowa uznania dla szkoły i organizatorek imprezy wygłosił Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński a na zakończenie również były Starosta Wołomiński Konrad Rytel, który będąc wielbicielem poezji K.K.Baczyńskiego, przyczynił się do powstania konkursu. Powiat Wołomiński także docenił nasze starania. W imieniu Starostów, Rady Powiatu Wołomińskiego Pani Magdalena Suchenek podziękowała za 18 lat pracy i wręczyła dyplomy Jolancie Szulim, Ewie Sobolewskiej i Ewie Żmudzkiej – organizatorkom konkursu. Głos zabrał również Witold Kosko, który podkreślił, że młodzież doskonale czuje ducha poezji Krzysztofa. Swoją wypowiedź zakończył fragmentem wiersza K.K.Baczyńskiego. Jako organizatorzy konkursu wierzymy głęboko, że będzie on trwał, że przed nami kolejne edycje, że będzie nam dane poznać następnych młodych wielbicieli strof Krzysia….

Ewa Żmudzka

 

 

Czcionka
Kontrast