(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

W dniu 28 marca 2023r. odbył się XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego byli: Powiat Wołomiński oraz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu. Honorowym patronatem imprezę objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” Piotr Sikorski, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego Maciej Białecki, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kacprzyk. Patronat medialny sprawowali: „Wieści Podwarszawskie”, „Goniec Tłuszczański”. Nagrody ufundowali: Powiat Wołomiński, Gmina Tłuszcz, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Tłuszczu i darczyńcy indywidualni:  Witold Kosko, Irena Pawlicka Radna Gminy Tłuszcz, Bożena Baranowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak”, Grażyna Krysiak Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”.                                                   

Swoją obecnością podczas konkursu zaszczycili nas: Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, Wiceburmistrz Tłuszcza Waldemar Banaszek, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. H. i S.Nosfeterów w Wołominie Krzysztof Kudera, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Wioleta Roguska, przedstawicielki Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” Bożena Baranowska i Ewa Laskowska, przedstawiciel Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” Grażyna Krysiak, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego i wielbiciel poezji K.K.Baczyńskiego Witold Kosko, były Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Tadeusz Sasin, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Tłuszczu Marzena Białek.

W skład jury konkursowego do oceny recytacji, znajomości życia i twórczości K.K.Baczyńskiego i poezji śpiewanej weszły następujące osoby: Krzysztof Kudera (przewodniczący), Wioleta Roguska, Bożena Baranowska, Grażyna Krysiak, Witold Kosko. Z kolei oceną prac plastycznych zajęli się: Andrzej Wójcik (przewodniczący) – były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu i polonista, Anna Jaworska – członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej,  Wioleta Roguska – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu i Tadeusz Sasin – były Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej i wieloletni nauczyciel plastyki.

Do konkursu zgłosiło się 9 szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920r., Zespół Szkół w Wołominie oraz Liceum Ogólnokształcące im. M.Sadzewiczowej w Łochowie i 12 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie, Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Jasienicy, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie, Zespół Szkół im. Z.Solarzowej w Miąsem, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała S.Wyszyńskiego w Zielonce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Międzylesiu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 z  Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej w Wołominie.

110 osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz w 4 kategoriach zadaniowych: „Recytacja”, „Wizja plastyczna”, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” i „Poezja śpiewana”.  Jury wyróżniło i nagrodziło następujących uczestników zgodnie z poniższym wypisem z protokołu:

„SZKOŁY PODSTAWOWE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Aleksandra Tomkowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kard. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Marta Hepner – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kard. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

III miejsce – Hanna Sebastianiuk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie,

Wyróżnienie –  Piotr Kornacki – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie.

2) w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Zofia Kaczmarska – Zespół Szkół im. Z.Solarzowej w Miąsem,

II miejsce – Oliwia Piotrowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu,

III miejsce – —————————————–,

Wyróżnienie – ————————————–,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Justyna Dawid – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kard. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Aleksandra Tlaga – Zespół Szkół im. Z.Solarzowej w Miąsem,

III miejsce – Wiktoria Borczyńska – Zespół Szkół im. Z.Solarzowej w Miąsem.

Wyróżnienie – —————————–

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce – Lena Hołownia – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kard. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Oliwia Piotrowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu,

III miejsce – Alicja Augustyniak – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej w Wołominie,

Wyróżnienia – Maja Wytrykowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu.

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Kacper Stankiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

II miejsce – Mateusz Spława – Neyman – Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce,

III miejsce – Julia Lewandowska – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienie – Emilia Sosnowska – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu.

2) w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Kinga Kwiatkowska – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

II miejsce – Wiktoria Kanciała – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

III miejsce – Aleksandra Antczak – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienie – Daria Olszewska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Aleksandra Muszelik – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

II miejsce – Daria Angielczyk – Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

III miejsce – Wiktoria Żaboklicka – Zespół Szkół w Wołominie,

Wyróżnienie – ————————–

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce –  Klaudia Rutkowska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie,

II miejsce – Kornelia Marczak – I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie,

III miejsce – Julia Paź – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

Wyróżnienia – Dorota Żukowska – Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce, Martyna Wojciechowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Aleksandra Muszelik – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Klaudia Nowak – Zespół Szkół w Wołominie.

 

Nagrody indywidualne:

  1. Witold Kosko – Maja Dzięcioł – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,
  2. Irena Pawlicka Radna Gminy Tłuszcz – Daniel Barszczewski – I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie,
  3. Bożena Baranowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” – Julia Gerej („Recytacja”) – I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie, Emilia Sosnowska („Poezja śpiewana”) – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, Zuzanna Sobczak („Wizja plastyczna”) – Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie,
  4. Grażyna Krysiak Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” – Wiktoria Kaczmarska – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu.                                                   

                                                                                  

Przedstawicielom szkół uczestniczących w imprezie zostały przekazane podziękowania a opiekunom i uczniom dyplomy za udział. Nad całością imprezy czuwają od 19 lat organizatorki: Ewa Sobolewska i Ewa Żmudzka. Głos zabrał przewodniczący jury konkursowego Krzysztof Kudera, który zwrócił uwagę młodzieży, że tak jak pokolenie K.K.Baczyńskiego niegdyś, tak oni dziś niosą w sobie polskość. Podziękowania za organizację Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego dla organizatorek i dyrekcji szkoły w imieniu władz Powiatu Wołomińskiego przekazała Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak. Na zakończenie podziękowania do wszystkich zaangażowanych w oprawę plastyczną, techniczną, nagłośnieniową złożyła Dyrektor szkoły Anna Białek – Kowalska a Ewa Żmudzka zaprosiła na przyszłoroczną, jubileuszową edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego.

                                                                                                Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast