(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Gdzie nauczyć się samorządności? Gdzie poczuć wagę odpowiedzialności za wspólne dobro? Najlepiej w bezpiecznej przestrzeni, jaką jest szkoła. Od wielu lat wspólnie z Centrum Edukacji Patriotycznej przeprowadzamy akcję „Samorządy maja głos!”, w ramach której społeczność szkolna wybiera Samorząd Uczniowski.

W dniu 20 października 2023r. odbyły się wybory, które poprzedziła plakatowa kampania wyborcza. Koordynatorkami akcji były: Renata Miszczuk – nauczyciel wos, historii i biz oraz Justyna Wytrykowska – opiekun samorządu w naszej szkole. W komisji wyborczej pracowały: Natalia Konarska, Justyna Wróbel, Paulina Wróbel, Aleksandra Muszelik. Osób uprawnionych do głosowania było 611, z czego oddano 398 głosów w tym 354 ważne i 44 nieważne.

Do wyborów zgłosiło się 8 kandydatów, którzy uzyskali następujące ilości głosów:

Kiszel Michał – 45
Kur Aleksandra – 45
Kur Kacper – 91
Milczarek Kacper – 37
Olszewska Daria – 19
Sasin Piotr – 18
Sołowińska Maja – 58
Wierzbicki Antonii – 41

Zatem Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24 został Kacper Kur z klasy 2ttk. Gratulujemy!

                                                                                    Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast