(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Tradycja kształcenia kolejarzy istnieje w Tłuszczu od wielu lat. To z Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieszczącej się przy ul. Warszawskiej wychodziły kolejne roczniki absolwentów, którzy zasilali szeregi Polskich Kolei Państwowych. W czasach przemian wydawało się, że tego typu specjaliści nie są potrzebni na rynku. Ale kilka ostatnich lat pokazało, że pracownicy w wieku emerytalnym odchodzą na zasłużony odpoczynek a młodych, wykwalifikowanych kolejarzy brakuje. Spółki kolejowe podjęły więc różne starania, by wejść we współpracę ze szkołami, gdzie można byłoby uruchomić kształcenie przyszłych pracowników. Firmy zaoferowały stypendia, gwarancję zatrudnienia, praktyki zawodowe, kadrę nauczycielską.

W Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu pierwsza klasa technik transportu kolejowego pojawiła się w roku  2015 i od tego czasu niezmiennie nabór do wspomnianego oddziału cieszy się popularnością wśród absolwentów najpierw gimnazjów a obecnie szkół podstawowych. Aby naszych uczniów kształcić jak najlepiej, podpisaliśmy współpracę z Kolejami Mazowieckimi, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i PKP Cargo Service. Nauczyciele zawodu, którzy są czynnymi pracownikami kolei, zabierają młodzież na wyjazdy edukacyjne służące poznawaniu infrastruktury kolejowej, na ćwiczenia na symulatorach ruchu kolejowego, do Lokomotywowni Tłuszcz. Te działania przynoszą pożądane efekty, ponieważ bardzo dużo absolwentów podejmuje pracę w różnych spółkach kolejowych a ich kompetencje wyniesione ze szkoły są wysoko oceniane. Chcąc zaprezentować ten kierunek kształcenia dostępny w naszej szkole, instytucje, z którymi współpracujemy a przede wszystkim wspaniałych baczyńszczaków, zorganizowaliśmy Święto Kolejarza. Wprawdzie przypada ono 25 listopada w dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale u nas uroczystości odbyły się już 22 listopada 2022r.

Świętowanie rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu. Następnie prowadzący uroczystość Ewa Żmudzka i Marek Leszcz powitali zaproszonych gości: Wicestarostę Wołomińskiego Piotra Borczyńskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hannę Skrzypczak, Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, Naczelnika Sekcji Tłuszcz Kolei Mazowieckich Bartłomieja Gederowicza, Dyrektora PKP PLK S.A. Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury w Warszawie Krzysztofa Grzywacza, Starszego Specjalistę do Spraw Szkoleń PKP PLK Lidię Mazewską, Kierownika Działu Szkoleń Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie Janusza Obrębskiego, Prezesa PKP Cargo Service Roberta Szydlika, Dyrektor Zakładu Centralnego w Warszawie PKP Intercity Ewę Gruszkę, Kierownik Produktu Centrali Spółki PKP Intercity w Warszawie Ewę Moc, poprzednią Dyrektor szkoły Grażynę Marszał, organizatora Tłuszczańskiego Dnia Techniki Kolejowej Kacpra Kamińskiego. Po prezentacji tak znamienitych gości Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu zabrała głos, zapraszając do powspominania przeszłości, cieszenia się teraźniejszością i spojrzenia w przyszłość w wydaniu kolejowym.

Powiat Wołomiński docenia uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki nauczania, zdobywają laury w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich czy uzyskują bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Przyznaje takiej młodzieży Stypendia „Talent”. W tym roku 4 baczyńszczaków spełniło kryteria stypendialne: Weronika Ber i Kinga Kwiatkowska – aktualne uczennice naszej szkoły oraz Joanna Kaput i Dawid Krysik – absolwenci Zespołu Szkół w Tłuszczu. Podczas Święta Kolejarza była doskonała okazja do wręczenia takich nagród jak Stypendium „Talent” i dokonali tego Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak. Poza tym Pani Naczelnik poinformowała o odznaczeniu Medalem Komisji Edukacji Narodowej poprzedniej Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Grażyny Marszał.

Kolejnym elementem Święta Kolejarza było podpisanie umowy o współpracy z kolejną instytucją kolejową – PKP Intercity. Spółkę reprezentowała Dyrektor Zakładu Centralnego w Warszawie PKP Intercity Ewa Gruszka, Powiat Wołomiński Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński a szkołę Dyrektor Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu Anna Białek – Kowalska.

Tak uroczyste obchody Święta Kolejarza nie mogły minąć bez akcentów artystycznych. Scenariusz przygotowała Ewa Żochowska – Rolek – nauczyciel przedmiotów kolejowych a realizacją zajęły się Ewa Sobolewska i Ewa Żmudzka wraz z młodzieżą z klas kolejowych i pomocą techników usług fryzjerskich oraz licealistów. Przy dźwiękach piosenki „Jedzie pociąg z daleka” w istocie do hali sportowej wjechał pociąg złożony z uczniów klas 1TTK i 4TTK ubranych w mundury kolejowe lub kamizelki odblaskowe, w których wychodzi się na tory. Dalej konferansjerkę poprowadziła Aleksandra Jeziorska. Powitała licznie przybyłych absolwentów kierunku technik transportu kolejowego: Annę Sobotkę, Patrycję Nowak, Mateusza Piotrowskiego, Artura Ołdaka, Kamila Piaseckiego, Huberta Oleksiaka, Patryka Kujawę, Kacpra Suskiego, Maksymiliana Pląskę.

Następnie głos oddała Dyrektor Annie Białek – Kowalskiej, która przedstawiła rys historyczny kolejowych tradycji dotyczących Tłuszcza. Wyszedłszy od Kolei Warszawsko – Petersburskiej, wspomniała obchody 150-lecia jej funkcjonowania w mieście i przywołała zaangażowane wówczas w te uroczystości osoby. Dalej omówiła początki kształcenia kolejowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej kierowanej najpierw przez Zygmunta Adamczyka a potem przez Adama Franczuka. I wreszcie dotarła do roku 2015, kiedy Dyrektor Grażyna Marszał podjęła decyzję o otwarciu w Technikum im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu kierunku technik transportu kolejowego. Po tej chwili wspomnień wraz z piosenką „Wsiąść do pociągu” zaśpiewaną przez Aleksandrę Antczak przenieśliśmy się w świat poezji. Wiersze zaprezentowali: Angelika Piasecka, Agata Matera, Daniel Stryjek, Wiktoria Kaczmarska i Jakub Gałązka. Momenty powagi i lirycznej zadumy przeplatane były piosenką – Kinga Kwiatkowska „Pośpieszny pociąg 8.02” i humorem kolejowym prezentowanym przez Oskara Banaszka i Tomasza Butę.

Konferansjer ogłosiła również wyniki konkursu „Interesuję się koleją”, który został przeprowadzony wśród baczyńszczaków. Zwycięzcom nagrody wręczyły  Dyrektor Anna Białek – Kowalska i kierownik kształcenia praktycznego Renata Miszczuk. A oto wyniki: I miejsce – Jakub Sołowiński IV TTK, II miejsce ex aequo – Hubert Kostrzewa IV TTK i Piotr Danielewski III TTK. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie Nikoli Szymańskiej, która przeczytała wiersz „PKP” samodzielnie ułożony przez uczniów klas kolejowych. Ważną częścią święta było wystąpienie absolwentów oraz prezentacja spółek kolejowych zaproszonych na uroczystość. Przedstawiciele mówili o warunkach pracy, możliwościach zatrudnienia i profitach wynikających z zatrudnienia u każdego z przewoźników.

Na zakończenie głos ponownie zabrała Dyrektor Anna Białek – Kowalska, która podziękowała zaproszonym za przybycie a wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości za pracę. Goście zostali obdarowani drobnymi gadżetami związanymi z naszą szkołą i zaproszeni na kolejowy tort. Uczniowie klas technik transportu kolejowego zaś poszli na wycieczkę, by zobaczyć podbijarkę torową CSM i dynamiczny stabilizator toru typu DGS z firmy PKP Polskie Linie Kolejowe, które to maszyny zostały sprowadzone do Tłuszcza specjalnie na Święto Kolejarza.

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast