(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Corocznie Prezes Rady Ministrów nagradza najlepszych uczniów za ich osiągnięcia naukowe. Takie wyróżnienie może otrzymać osoba, która uzyskała średnią ocen minimum 4,75 i co najmniej dobre zachowanie. Ponieważ jednak stypendium może dostać tylko jeden uczeń z danego typu szkoły, jego średnia ocen musi być w tym typie najwyższa.

W roku szkolnym 2023/2024 z Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały 2 osoby: z liceum ogólnokształcącego – Klaudia Stolarczyk (średnia ocen – 4,87) i z technikum – Maciej Perkowski (średnia ocen – 4,79). 

26 października 2023r. w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych baczyńszczacy odebrali gratulacje a dyplomy wręczyła im Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów i serdecznie im gratulujemy. Trzymamy kciuki, byście w następnym roku szkolnym powtórzyli swój sukces.

                                                                                       Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast