(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu to szkoła ponadpodstawowa prężnie działająca w różnych obszarach. Pomimo pandemii staramy się angażować młodzież w przedsięwzięcia artystyczne, wolontariackie, zawodowe. Nie zapominamy przy tym o wartościach, jakimi chcielibyśmy, by kierowali się nasi uczniowie. Stwarzamy również warunki do tego, by mogli rozwijać swoje talenty, pasje i zdolności. Wydarzenie, które odbyło się 20 stycznia 2022r., wychodziło naprzeciw wszystkim tym potrzebom.

Uroczystości rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Grażyna Marszał, która powitała gości. Swoja obecnością zaszczycili nas: Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Bogusław Fidelus, Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, Prezes Zarządu spółki PKP CARGO SERVICE Robert Szydlik, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego Marek Bloch, Kierownik Zespołu Szkoleń Operacyjnych Łukasz Grysko.

W pierwszej części spotkania spółka PKP Cargo Service i Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały chęć podjęcia współpracy oraz określiły jej wstępne warunki. Podpisania stosownych dokumentów dokonali: Prezes PKP Cargo Service Robert Szydlik, Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór nad szkołą oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Grażyna Marszał. Następnie głos zabrali Dyrektor Marszał i Prezes Szydlik. Oboje podkreślali możliwości, jakie daje uczniom podpisane porozumienia – będą mogli realizować w firmie praktyki zawodowe, skorzystać z programu stypendialnego oraz po zakończeniu nauki znaleźć zatrudnienie.

Kolejnym elementem uroczystości było zakończenie roku 2021 ogłoszonego przez Sejm RP Rokiem K.K.Baczyńskiego. Prowadząca wydarzenie Ewa Żmudzka podkreśliła, że szkoła dokłada starań, by młodzież nie tylko kojarzyła swego patrona, ale znała jego życie, dokonania oraz identyfikowała się z systemem wartości, jaki był bliski jemu i jego pokoleniu. Stąd w ostatnim roku kumulacja różnorodnych działań związanych z Krzysztofem: XVII Powiatowy Konkurs Poezji K.K.Baczyńskiego, Rajd śladami Baczyńskiego, życzenia na początek roku rozesłane do szkół powiatu wołomińskiego, wystawa w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej pod tytułem „Ty jesteś moje imię i kształcie, i w przyczynie”. Ostatnim akcentem na 2 dni przed 101. rocznicą urodzin poety stało się odsłonięcie jego portretu, którego dokonali Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Bogusław Fidelus i Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Grażyna Marszał.

W dalszej kolejności baczyńszczacy zaprosili na program artystyczny, na który złożyły się wiersze, pastorałki i piosenki o tematyce świątecznej. Autorem kilku tekstów był bohater tego dnia – K.K.Baczyński. Młodzież w niezwykły sposób zbudowała atmosferę święta, bliskości, ciepła i radości w myśl słów kolędy: „narodził się nam Zbawiciel, bądźmy weseli”.

Na zakończenie głos zabrali Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, którzy podziękowali w imieniu Starostwa Wołomińskiego Prezesowi Szydlikowi, Dyrektor Marszał oraz wszystkim zaangażowanym w uroczystość osobom. Z kolei spółka na dobre rozpoczęcie współpracy przekazała uczniom klas kolejowych i nauczycielom upominkowe gadżety. Prowadząca imprezę przekazała wszystkim zebranym życzenia na 2022r.: zdrowia, realizacji wszelkich zamierzeń i pokoju zarówno tego w otaczającym świecie, jak i tego wewnętrznego.

Po oficjalnej części uroczystości młodzież klas technik transportu kolejowego miała spotkanie z przedstawicielami PKP Cargo Service, w którym zostali zapoznani ze specyfiką firmy, z wymogami, które trzeba spełnić, by skorzystać ze stypendium fundowanego przez spółkę oraz z możliwością podjęcia pracy po ukończeniu szkoły. Wierzymy, że wszystkie działania, jakie podejmujemy jako Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego rzeczywiście dobrze służą naszej młodzież.

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast