(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Technikum im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu z dniem 31.03.2023 r. zakończyło realizację projektu kierowanego przez lidera projektu – Agencję Rozwoju Mazowsza S.A pt: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Projekt zakładał wdrożenie programów rozwojowych w szkołach, realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu z terenu całego województwa mazowieckiego.

Głównymi celem projektu był wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, założono również opracowanie modelu współpracy z przedsiębiorcami, efektem czego były staże zawodowe.   

Uczestnikami i głównymi odbiorcami wsparcia w naszej szkole byli wszyscy uczniowie technikum. Projekt trwał od maja 2022 r. do marca 2023 r.

Zorganizowano:

  • 6 szkoleń dla kadry nauczycielskiej;
  • 20 staży zawodowych, które odbyły się  u przedsiębiorców;
  • 15 kursów dla 287 osób, w których każdy z uczniów mógł wziąć udział kilkakrotnie.
  • Ogółem w kursach udział wzięło 120 uczniów.

18.04.2023 r. odbyło się uroczyste rozdanie wszystkim uczestnikom szkoleń dyplomów, certyfikatów oraz zaświadczeń o odbytym kursie.

                                                                                                        GRATULUJEMY !

Ps. Podziękowania należą się również dyrekcji oraz całej kadrze pedagogicznej za pomoc przy realizacji projektu.

Bożena Sasin-Tlaga
Opiekun projektu

Czcionka
Kontrast