(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Nasza szkoła została włączona do Ogólnopolskiego Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach zajęć informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów wzmocni on u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania,

Dzięki udziałowi w projekcie doposażymy naszą pracownię w sprzęt do nauki programowania. Będziemy mogli zakupić zestawy robotów edukacyjnych oraz innych pomocy służących rozwojowi myśli informatycznej wśród młodzieży.

Nasze działania będziemy publikować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Koordynator projektu: Marek Leszcz

Czcionka
Kontrast