(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Czy wiecie, że każdy dzień w kalendarzu jest albo dedykowany jakiejś grupie osób, albo przypomina o ważnych zjawiskach czy wydarzeniach, albo … jest możliwością rozrywki? Dzień bez Samochodu, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Kawy itp.

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym postawiliśmy na zacieśnianie relacji pomiędzy uczniami i uczniami a nauczycielami poprzez wspólne akcje i zabawy. W związku z tym obchodziliśmy już Dzień bez Samochodu, w ramach którego uczniowie klasy 4TTK pojechali do Małkini koleją, Dzień Emotikona, gdzie przesyłaliśmy sobie dobre życzenia za pomocą buziek, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – fragmenty rożnych utworów czytali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia był sprawdzianem, przed którym stanęli pedagodzy różnych profesji – kto odpowiedział na wszystkie pytania bezbłędnie, otrzymywał tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia a następnie uczniowie różnych typów szkół. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi i Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole to nie tylko zabawa: przypinanie różowych wstążeczek, tworzenie haseł: STOP, REAGUJ, PRZECIWDZIAŁAJ, ale również pogadanki na temat możliwości szukania pomocy, właściwej postawy koleżeńskiej, profilaktyki. Z kolei Dzień Spódnicy był typowym dniem rozrywkowym. Spódnica podkreśla kobiecość dziewcząt, ich piękno i elegancję. Ale najczęściej zakładają dla wygody spodnie. W tym dniu jednak pokazały się w spódniczkach a co ciekawe chłopcy też nie chcieli być gorsi i dla zabawy również zmienili swój standardowy strój na damski.

Można się uczyć i można znaleźć czas na rozrywkę, można podejmować działania w szczytnym celu i można budować wspólnotę baczyńszczaków. A to jest nasz cel!

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast