(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Towarzystwo Nasz Dom po raz XXIV zorganizowało ogólnopolską akcję GÓRA GROSZA. Celem akcji jest zbiórka funduszy na pomoc rzeczową dla dzieci w całej Polsce, wsparcie psychologiczne dzieci i ich bliskich, programy stypendialne dla dzieci i młodzieży.

Tegoroczna edycja GÓRY GROSZA prowadzona od początku grudnia 2023r. do końca lutego 2024r. przez Samorząd Uczniowski w naszej szkole zaowocowała zbiórką 26 kg monet o wartości 499 420 groszy.

Samorząd Uczniowski dziękuje każdemu, kto włączył się w akcję Góra Grosza. Najwięcej monet zebrali w tym roku… nauczyciele! Ale swoją nagrodę, ufundowaną przez Radę Rodziców, w postaci wyjścia na pizzę, przekazują uczniom klasy 1LO, którzy zebrali drugą pod względem wagi ilość groszy.

Dziękujemy uczniom klasy 1aW, 3aW i 3M oraz 4TF, którzy wzięli udział w segregowaniu, ważeniu i pakowaniu monet za ich cierpliwość i ciężką pracę.

Zachęcamy do zbierania monet już od dziś, aby w przyszłej edycji programu zebrać jeszcze większą kwotę.

Pamiętajmy zasadę, że „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.

Oto wyniki tegorocznej zbiórki:

nauczyciele: 8,6 kg
1 LO: 7,2 kg
2TTK: 3,4 kg
1LG: 2,8 kg
2TM: 2,6 kg
panie woźne: 0,8 kg
1TM/TF: 0,4 kg
2bW: 0,2 kg

Serdecznie dziękujemy!

Pieczę nad zbiórką sprawowała p. Justyna Wytrykowska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Czcionka
Kontrast