(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

W dniu 19 marca 2024r. odbył się Jubileuszowy XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego byli: Powiat Wołomiński oraz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu. Honorowym patronatem imprezę objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” Piotr Sikorski, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego Maciej Białecki, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell. Patronat medialny sprawowali: „Wieści Podwarszawskie”, „Goniec Tłuszczański”. Nagrody ufundowali: Powiat Wołomiński i Gmina Tłuszcz oraz darczyńcy indywidualni:  były Starosta Wołomiński Konrad Rytel, Irena Pawlicka Radna Gminy Tłuszcz, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak”.                                                   

Swoją obecnością podczas konkursu zaszczycili nas: Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Prezes Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego Konrad Rytel, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. H. i S.Nosfeterów w Wołominie Krzysztof Kudera, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Wioleta Roguska, przedstawicielki Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” Bożena Baranowska i Ewa Laskowska, Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” Piotr Sikorski wraz z przedstawicielką tegoż komitetu Grażyną Krysiak, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego Maciej Białecki, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego, wielbiciel poezji K.K.Baczyńskiego i przyjaciel szkoły Witold Kosko, przedstawiciel Akademii Katolickiej Collegium Bobolanum dr Krzysztof Bakalarski, Radna Gminy Tłuszcz Irena Pawlicka, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Tłuszczu Lena Stefańska – Stępień i przedstawicielka rady Monika Wierzbicka.

W skład jury konkursowego do oceny recytacji, znajomości życia i twórczości K.K.Baczyńskiego i poezji śpiewanej weszły następujące osoby: Krzysztof Kudera (przewodniczący), Wioleta Roguska, Ewa Laskowska, Grażyna Krysiak, Witold Kosko, Krzysztof Bakalarski, Maciej Białecki. Z kolei oceną prac plastycznych zajęli się: Andrzej Wójcik (przewodniczący) – były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu i polonista, Anna Jaworska – członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej,  Wioleta Roguska – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu i Tadeusz Sasin – były Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej i wieloletni nauczyciel plastyki.

Do konkursu zgłosiło się 11 szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920r., I Liceum Ogólnokształcące im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. Cz.Nowaka w Radzyminie, Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. M.Sadzewiczowej w Łochowie i 11 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Jasienicy, Zespół Szkolno- Przedszkolny im. ksa J.Twardowskiego w Stryjkach, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie, Zespół Szkół im. Z.Solarzowej w Miąsem, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała S.Wyszyńskiego w Zielonce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkoła Podstawowa im. J.Kielaka w Postoliskach, Szkoła Podstawowa nr 4 z  Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej w Wołominie.

126 osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz w 4 kategoriach zadaniowych: „Recytacja”, „Wizja plastyczna”, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” i „Poezja śpiewana”. Jury wyróżniło i nagrodziło następujących uczestników zgodnie z poniższym wypisem z protokołu:

„SZKOŁY PODSTAWOWE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Maciej Król – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadowie,

II miejsce – Ewa Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie,

III miejsce – Filip Kowalczyk – Szkoła Podstawowa im. J.Kielaka w Postoliskach,

Wyróżnienie – Magdalena Kanciała – Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu, Aleksandra Saturska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie,

2) w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Julia Bąk – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Magdalena Kanciała – Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu,

III miejsce – Oliwia Golec i Wiktoria Majewska – Prusak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie,

Wyróżnienie – Iga Jusińska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie, Gabriela Fiszer – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. ksa J.Twardowskiego w Stryjkach,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Lidia Grabowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie,

II miejsce – Wiktoria Pieńkowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu,

III miejsce – Julia Kurek – Zespół Szkół im. Z Solarzowej w Miąsem,

Wyróżnienie – Mikołaj Świętoń – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie, Magda Więch – Zespół Szkół im. Z Solarzowej w Miąsem,

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce – Paweł Nowak Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kard. S.Wyszyńskiego w Zielonce,

II miejsce – Julia Ponichtera Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Jasienicy,

III miejsce – Karina Jarosz Zespół Szkolno – Przedszkolny im. ksa J.Twardowskiego w Stryjkach,

Wyróżnienia – Sylwia Falkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżny E.Czartoryskiej w Radzyminie, Angelika Denis Szkoła Podstawowa im. J.Kielaka w Postoliskach, Maja Sasin Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Jasienicy, Zuzanna Oleksiak Szkoła Podstawowa im. J.Kielaka w Postoliskach.

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Zuzanna Ignatowska – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

II miejsce – Paweł Ryszawa – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

III miejsce – Karol Król – Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

Wyróżnienie – Kamil Lubiak – Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie, Aleksandra Stępień – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

2) w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Nadia Frąckowiak – I Liceum Ogólnokształcące im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,

II miejsce – Kinga Kwiatkowska – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

III miejsce – Wiktoria Kanciała – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

Wyróżnienie – Aleksandra Antczak – Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, Wiktoria Trojanek – Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce, 

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Oliwia Krystosik – I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie,

II miejsce – Adrianna Dańczak – Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

III miejsce – Wojciech Borkowski – Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

Wyróżnienie – ————————————————————,

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce –  Daria Knecht Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie,

2 x II miejsce – Agata Gruchała Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. Cz.Nowaka w Radzyminie, Aleksandra Łapacz I Liceum Ogólnokształcące im. W.Nałkowskiego w Wołominie,

Wyróżnienia – Anna Grabowska Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie, Maria Bernatek Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, Pola Blejsz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Dominik Korybczak Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie.

Nagroda byłego Starosty Wołomińskiego Konrada Rytla: Maciej Król (recytacja – szkoła podstawowa) – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadowie. Nagrody Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza: Sofia Shcherbych (recytacja – szkoła ponadpodstawowa) – Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach, Zofia Kaczmarska (poezja śpiewana – szkoła ponadpodstawowa) – Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie. Nagrody Radnej Gminy Tłuszcz Ireny Pawlickiej: Liliana Lipińska  (poezja śpiewana – szkoła ponadpodstawowa) I Liceum Ogólnokształcące im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i Wiktoria Trojanek (poezja śpiewana – szkoła ponadpodstawowa) Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce.”                                                                          

Przedstawicielom szkół uczestniczących w imprezie zostały przekazane podziękowania a opiekunom i uczniom dyplomy za udział.

Imprezę prowadziły Ewa Żmudzka i Ewa Sobolewska. Jako pierwsza o wygłoszenie przemówienia została poproszona Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Anna Białek – Kowalska. Wspominała historię konkursu, jego wpływ na budowanie relacji międzyszkolnych, rozsławianie imienia K.K.Baczyńskiego. Podziękowała również za zaangażowanie następującym osobom: Grażynie Marszał, Ewie Żmudzkiej, Ewie Sobolewskiej, Jolancie Szulim, Renacie Miszczuk, Elżbiecie Ołdak, Monice Oknińskiej, Anecie Harasim i Arturowi Franczukowi. Poinformowała także, że Witold Kosko zaprojektował nowe logo szkoły, które od 19 marca 2024r. zostaje przyjęte do użytkowania. W trakcie trwania konkursu głos zabierały różne osoby, dziękując za jego organizację. Prowadząca, Ewa Żmudzka, zaproponowała, by uczcić minutą ciszy pamięć Dyrektora Adama Franczuka, który jako pierwszy wyraził zgodę na organizację konkursu o zasięgu powiatowym. Następnie poproszony został na scenę Konrad Rytel, który 20 lat temu pełnił funkcję Starosty Wołomińskiego i wówczas zgodził się fundować nagrody dla zwycięzców. Przeczytał wiersz K.K.Baczyńskiego, ten sam odczytany przez siebie na I Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K.K.Baczyńskiego oraz pokazał przechowywane przez siebie zaproszenie z pierwszej edycji wydarzenia. Za organizację i wieloletnią współpracę dziękowali także Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński i Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk. Głos zabrał przewodniczący jury konkursowego Krzysztof Kudera, który zwrócił uwagę młodzieży, że tak jak pokolenie K.K.Baczyńskiego niegdyś, tak oni dziś niosą w sobie polskość. Podziękowania za udział w konkursie i przesłanie do młodzieży wygłosił także Witold Kosko. Odwołał się do pytania K.K.Baczyńskiego: „Kto cię będzie, Polsko, kochał?” Pan Witold odpowiedział, zwracając się do młodych: „Wiem, że to będziecie wy.” Podziękowania za 20 lat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego dla wszystkich zasłużonych dla organizacji konkursu w imieniu władz Powiatu Wołomińskiego przekazała Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak. Na zakończenie Dyrektor szkoły Anna Białek – Kowalska zaprosiła na przyszłoroczną, rozpoczynającą 3. dekadę, edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego.

                                                                                                Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast