(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Wydaje się, że to było wczoraj… Zespół Szkół w Tłuszczu – jedna z ostatnich szkół ponadgimnazjalnych, która nie miała wówczas imienia… Więc pomysł: niech młodzież zaproponuje, kogo widziałaby jako swego patrona, z jakimi wartościami chce się utożsamiać. Propozycji było kilka: Jan Kochanowski, K.K.Baczyński, Z.Nałkowska… Najpierw prezentacje wskazanych osób, potem głosowanie całej społeczności szkolnej i …. miażdżącą wręcz przewagą wygrywa K.K.Baczyński. Skoro tak to Jolanta Szulim, Ewa Sobolewska i Ewa Żmudzka zdecydowały, że takie duże zainteresowanie i podziw wobec życia i twórczości poety – żołnierza trzeba wykorzystać. I tak narodziło się marzenie o konkursie recytatorskim. W pierwszym roku jeszcze nieśmiałe – odbyły się jedynie szkolne rywalizacje, ale już w następnym za aprobatą Dyrektora Adama Franczuka i przy wsparciu Starostwa Wołomińskiego ze Starostą Konradem Rytlem z rozmachem ruszył I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Zmieniały się kategorie, zapraszaliśmy uczniów z coraz to nowych szkół i tak nasz konkurs stał się znanym i cenionym w powiecie wołomińskim wydarzeniem kulturalnym. Dziś skierowany jest on do dwu grup wiekowych: szkoły podstawowe/gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne a rywalizacja odbywa się w 4 kategoriach: Recytacja, Poezja śpiewana, Wizja plastyczna, Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego.

21 marca 2019r. odbyła się 15. edycja konkursu. Organizatorami tego wydarzenia byli jak zawsze: Starostwo Wołomińskie i Zespół Szkół w Tłuszczu. Honorowym patronatem imprezę objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Muzeum Powstania Warszawskiego, Burmistrz Tłuszcza, Instytut Pamięci Narodowej, Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Senator RP prof. dr Jan Żaryn, Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego. Patronat medialny sprawowali: „Wieści Podwarszawskie”, „Kurier Wyszkowski”, Goniec Tłuszczański”. Nagrody ufundowali: Starostwo Wołomińskie we wszystkich kategoriach wiekowych i zadaniowych, Burmistrz Tłuszcza w kategorii „Szkoły podstawowe /gimnazja”.

W skład jury konkursowego weszły następujące osoby: przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza Pani Bożena Baranowska, Radna Powiatu Wołomińskiego Pani Magdalena Suchenek, Burmistrz Gminy Tłuszcz Pan Paweł Bednarczyk, przedstawiciel Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Pani Małgorzata Wdziekońska, były Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Pan Tadeusz Sasin, były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu Pan Andrzej Wójcik  a przewodniczył Inspektor Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Urbanek. Poza tym na uroczystości gościliśmy Wicestarostę Wołomińskiego Pana Roberta Szydlika, Wiceburmistrza Tłuszcza Pana Waldemara Banaszka, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Konrada Rytla, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Panią Katarzynę Rostek, zastępcę Panią Joannę Jędrasik, koordynator Uniwersytetu III Wieku Panią Aleksandrę Skonieczną.

Do konkursu zgłosiło się 7 szkół ponadgimnazjalnych: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Radzyminie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, Zespół Szkół w Wołominie, Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, I Liceum Ogólnokształcące im. 111 Eskardy Myśliweskiej w Wołominie i  24 szkoły podstawowe/gimnazja: Szkoła Podstawowa w Postoliskach, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Zespół Szkół  im. W.Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie, Zespół Szkół nr 1 im. W.Nałkowskiego w Wołominie, Szkoła Podstawowa im. ksa J.Twardowskiego w Stryjkach, Zespół Szkół w Jasienicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, Szkoła Podstawowa im. ks. E.Czartoryskiej w Radzyminie, Szkoła Podstawowa im. ppłk pil. M.Pisarka w Radzyminie, Zespół Szkół im. Z.Solarzowej w Miąsem, Szkoła Podstawowa im. por. S.Lecha w Poświętnem, Szkoła Podstawowa im. W.Sieroszewskiego w Kozłach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie, Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado w Wołominie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Publiczne Gimnazjum im. krad. S.Wyszyńskiego w Zabrodziu, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, Niepubliczna Szkoła Aktywności Twórczej w Zielonce, Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. 

A oto wyniki konkursu:

SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Julia Dąbrowska Szkoła Podstawowa im. por. S.Lecha w Poświętnem,

II miejsce – Katarzyna Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie,

III miejsce – Dominika Żochowska Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu,

Wyróżnienie – Magdalena Grabowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, Dominika Dobrzańska Szkoła Podstawowa im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,

2) w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Jakub Ludwiniak Szkoła Podstawowa im. por. S.Lecha w Poświętnem,

II miejsce – Aleksandra Kozłowska Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu,

III miejsce – Maria Szczapa Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie,

Wyróżnienie – Julia Wróblewska Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Jakub Winnicki Zespół Szkół nr 1 im. W.Nałkowskiego w Wołominie,

II miejsce – Martyna Czechowska Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce,

III miejsce – Natalia Polakowska Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu,

Wyróżnienie – Aleksandra Sulejewska Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu, Julia Ołdak Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce,

  • w kategorii „Wizja plastyczna” –

I miejsce – Alicja Ogonowska Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

II miejsce – Patrycja Grudkowska Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Weronika Kucharska Szkoła Podstawowa im. por. S.Lecha w Poświętnem

III miejsce – Julia Wysokińska Szkoła Podstawowa im. Ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, Maria Grabowska Zespół Szkół w Jasienicy, Katarzyna Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.Łukasiewicza w Wołominie

Wyróżnienia – Oliwia Pękul Publiczne Gimnazjum im kard. S.Wyszyńskiego w Zabrodziu, Klaudia Wnorowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, Weronika Jusińska Szkoła Podstawowa im. Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Roksana Ołdak Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Karolina Siuchta Szkoła Podstawowa im. I.J.Paderewskiego w Zagościńcu,

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  • w kategorii „Recytacja” –

I miejsce – Weronika Cwynar I Liceum Ogólnokształcące im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,

II miejsce – Anna Sobotka Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

III miejsce – Julia Wiśniewska Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Wołominie,

Wyróżnienie – Magdalena Przybysz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Beata Kalinowska Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

2) w kategorii „Poezja śpiewana” –

I miejsce –  Magdalena Graczewska, Katarzyna Gryz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie,

II miejsce – Aleksandra Wojdyna Zespół Szkół w Wołominie,

III miejsce – Magdalena Przybysz, Kamil Boguszewski, Hubert Panasiewicz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienie – Oliwia Jakubisiak, Hubert Panasiewicz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

  • w kategorii „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” –

I miejsce –  Oliwia Kacprzak Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

II miejsce – Maksymilian Kalinowski Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce,

III miejsce – Artur Ołdak Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,

Wyróżnienie – Robert Mroczek Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce, Piotr Orłowski Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce,

  • w kategorii „Wizja plastyczna” wyniki zgodnie z protokołem stosownego jury:

I miejsce –  Anna Folman III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie

II miejsce – Maciej Białek Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu

III miejsce – Michał Beczek Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego w Zielonce

Wyróżnienia – Natalia Stankiewicz Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu,                         Izabela Banasik I Liceum Ogólnokształcące im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

Julia Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej im. por. S.Lecha w Poświętnem otrzymała nagrodę specjalną Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrada Rytla.

            Przedstawicielom szkół uczestniczących w imprezie przekazaliśmy podziękowania a uczniom i opiekunom dyplomy za udział. Goście i młodzież zostali podjęci słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Tłuszczu. 15. edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego była szczególna, ponieważ wzięło w niej udział 32 szkoły i ponad 150 uczestników, co dotychczas jeszcze się nie zdarzyło. Bardzo cieszymy się, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zainteresowani poezją naszego patrona K.K.Baczyńskiego i chcą brać udział w konkursie.

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast