(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej nauki jazdy samochodem przygotowującej do egzaminu państwowego na prawo jazdy dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Tłuszczu.

W BIP (http://zs.tluszcz.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=136) znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik oferta, który należy dostarczyć do dnia 21.03.2022 r. do godz. 9.00
– osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Tłuszczu lub
– na e-mail: zsztluszcz@poczta.onet.pl

Czcionka
Kontrast