(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Dzień Edukacji Narodowej początki swe wywodzi aż od roku 1773, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej powołał do istnienia Komisję Edukacji Narodowej postrzeganą dziś jako pierwsze ministerstwo edukacji. Potocznie dzień ten nazywa się Dniem Nauczyciela, co znacząco zawęża pojęcie, ponieważ jest to święto wszystkich, którzy pracują w oświacie i dla oświaty.

Jakiegokolwiek nazewnictwa by nie stosować, nie zmienia to faktu, że jest to zwykle bardzo miły czas, kiedy uczniowie dziękują swoim pedagogom, doceniając ich poświęcenie, pracę i zaangażowanie. Tym bardziej jest wzruszające, gdy po latach odzywają się absolwenci i wspominają swych nauczycieli z nutą wzruszenia.

14 października 2021r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu zebrała się cała społeczność baczyńszczaków. Na początek odbyło się ślubowanie klas pierwszych i drugich. Ta podniosła chwila uświadamia młodzieży, że składając przyrzeczenie na sztandar szkoły, stają się z nią nierozerwalnie związani. Nawet po jej ukończeniu będą się utożsamiać z tą społecznością i z przekazywanymi tu wartościami. Następnie Dyrektor szkoły Grażyna Marszał w krótkim przemówieniu zwróciła się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Wręczyła także nagrody szczególnie wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom obsługi.

Niemałym zaskoczeniem była część artystyczna przygotowana przez klasę 4ttk pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego Magdaleny Sulich. Wiersze, piosenki i słowa skierowane do grona pedagogicznego wzruszyły wiele osób. Ostatnim elementem były życzenia od Samorządu Szkolnego i kwiaty wręczone jako wyraz sympatii i podziękowań.

Miejmy nadzieję, że serdeczne relacje uczniowie – nauczyciele zawsze będą w naszej szkole obecne. W takiej atmosferze po prostu pracuje się z zaangażowaniem, pasją i z radością.

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast