(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

Rok 2021 dla społeczności Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu jest szczególny. Po pierwsze obchodzimy 100-lecie urodzin naszego patrona, który przyszedł na świat w Warszawie 22 stycznia 1921r. Po drugie 27 listopada 2020r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Baczyńskiego jednym z Patronów roku 2021. Staramy się więc brać udział we wszelkiego typu pokazach, koncertach, wystawach, spotkaniach czy innych wydarzeniach kulturalnych prezentujących życie i twórczość tego wybitnego poety pokolenia Kolumbów.

Jako szkoła również podejmujemy konkretne działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o dorobku artystycznym Baczyńskiego i propagowanie wartości, jakie były ważne dla tego twórcy i jego pokolenia. W ubiegłym roku szkolnym udało nam się pomimo pandemii covid zorganizować XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego w 3 kategoriach: Recytacja, Poezja śpiewana i Wizja plastyczna. Pomimo iż był to konkurs w formie zdalnej, wzięło w nim udział 6 szkół ponadpodstawowych i 14 szkół podstawowych.

Nowy rok szkolny 2021/22 rozpoczęliśmy od dobrych życzeń dla szkół, które od lat współpracują z Zespołem Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, biorąc udział w organizowanym przez nas konkursie poświęconym Krzysztofowi i jego twórczości. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali kartki z życzeniami. Myślą przewodnią były słowa z wiersza „Dzieło dla rąk”:

A tylko trzeba pojąć głos i hasło,
bo jeden krok jest jak żołnierza krok,
kiedy się wstąpi weń, to się znalazło
Boga dla wiary i dzieło dla rąk.

Każdej społeczności szkolnej chcemy życzyć wielu sukcesów we wszystkich obszarach działalności, niegasnącego optymizmu i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pozyskanych umiejętności czy rozwiniętych pasji. Pragniemy, by ten nowy rok szkolny przyniósł dużo ciekawych inspiracji, wspólnych projektów i działań, które pozwolą na nowo odbudować relacje w społecznościach szkolnych osłabione przez pandemię.

Ale kartki z życzeniami to jedna kwestia. Inna to „Rajd śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Od lat Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu współpracuje ze Społecznym Komitetem Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, choćby uczestnicząc w kwestach na Powązkach Wojskowych 1 sierpnia i 1 listopada, z których dochód przeznaczany jest na renowację powstańczych kwater. W Roku Baczyńskiego Komitet zorganizował rajd śladami poety. Jako szkoła zostaliśmy zaproszeni do współpracy i byliśmy odpowiedzialni za organizację jednego z 8 punktów tego rajdu. Mieścił się on w pałacu Blanka, gdzie poeta – żołnierz zginął od kuli niemieckiego snajpera. Opracowaliśmy informację o pałacu, jego historii i o tym, co robił tu Krzysztof w ostatnich dniach swego życia. Przygotowaliśmy również pytania, na które uczestnicy rajdu musieli udzielić odpowiedzi na naszym punkcie. Dotyczyły one informacji uwzględnionych w wystawie prezentowanej na skwerze Hoovera, którą należało wcześniej obejrzeć. Nad organizacją i działaniem punktu czuwała Ewa Żmudzka wraz z uczniami: Julią Kalińską, Mają Banasiak i Mateuszem Łukaszewiczem. Druga grupa: Maja Matuszewska, Kinga Dzięcioł i absolwentka Gabriela Matuszewska pod opieką Jolanty Szulim wzięła udział w rajdzie w charakterze uczestników. Odwiedziły m.in. ulicę Bagatela, gdzie Baczyński przyszedł na świat, ulicę Hołówki, skąd wyszedł do powstania, kościół na Solcu, gdzie brał ślub z Basią Drapczyńską.

Rajd za nami a my już w ferworze kolejnych przygotowań. Tym razem zaprosimy do Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, gdzie Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej przygotują wystawę poświęconą poecie. Zapraszamy zatem do Tłuszcza!

Ewa Żmudzka

Czcionka
Kontrast