(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl
1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

previous arrow
next arrow

Szkoła

Szkoła mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w roku 2002. Bezpośrednie sąsiedztwo dworca kolejowego stwarza bardzo dobre warunki młodzieży dojeżdżającej.

Dysponujemy własnym parkingiem samochodowym i rowerowym w pełni bezpiecznym — monitorowanym.

Oferujemy obsługę gastronomiczną w barku szkolnym.

Przestronne, widne, o wysokim standardzie socjalnym pomieszczenia szkolne gwarantują dobre warunki jednozmianowej nauki, a dobre wyposażenie techniczne ułatwia pracę lekcyjną i pozalekcyjną.

  • pełnowymiarowa hala sportowa i boiska szkolne służą do realizacji zajęć wychowania fizycznego, są bazą dla Uczniowskiego Klubu Sportowego (dziewcząt i chłopców), licznych treningów popołudniowych w ramach otwartego klubu sportowego „Bóbr”, miejscem rozgrywek sportowych i licznych imprez środowiskowych;
  • pracownia komputerowa stwarza dobrą bazę do nauki informatyki, rysunku, konstrukcji maszyn i innych przedmiotów, pozwala na działalność szkolnej świetlicy internetowej i jest pomocna w przygotowywaniu pracy domowej uczniom wszystkich typów klas;
  • pracownia fryzjerska z nowoczesnym wyposażeniem do nauki w zawodzie technik usług fryzjerskich;
  • pracownie mechaniczne w nowej odsłonie z wyposażeniem rekomendowanym do nauczania przedmiotów zawodowych w technikum o specjalności technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz;
  • biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji – szeroko rozbudowany warsztat informatyczny biblioteki – katalogi, kartoteki, teczki tematyczne, dostęp do Internetu – pozwalają uczniom na uzyskanie potrzebnych im informacji.
  • multimedialna, nowoczesna pracownia języków obcych;
  • współpraca szkoły z Izbą Rzemieślniczą, Cechem Rzemiosł i licznymi zakładami gwarantuje szeroką bazę kształcenia praktycznego dla klas wielozawodowych;
  • współpraca z Politechniką Warszawską, Collegium Bobolanum, Kolejami Mazowieckimi;
  • praktyki zawodowe dla najlepszych uczniów technikum i szkoły zawodowej w zakładach usługowych Niemiec i Hiszpanii.
  • młodzież pragnąca rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia może skorzystać z takich form zajęć pozalekcyjnych jak np. Uczniowski Klub Sportowy, Koło Europejskie „Młodzi Europejczycy”, koło „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka”, studia na próbę w Collegium Bobolanum.

Kalendarz wydarzeń

Dziennik Vulcan

Plan lekcji

Archiwum strony

Czcionka
Kontrast