(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl

1 września 1939r. – tę datę zna chyba każdy Polak. To w tym dniu Polska została napadnięta przez Niemcy i rozpoczęła się II wojna światowa. Ale jest to też data zwyczajowo przyjęta jako moment, kiedy uczniowie po wakacyjnej przerwie wracają do szkoły.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2020/21 przebiegała nieco inaczej niż zwykle. Rankiem w hali sportowej dyrekcja i nauczyciele spotkali się z rodzicami i uczniami klas pierwszych. Do nich Dyrektor szkoły Grażyna Marszał skierowała ciepłe słowa powitań i życzyła, by to miejsce stało się im bliskie, by nawiązali dobre relacje zarówno ze swoimi pedagogami, jak i z sobą nawzajem. Następnie przedstawiła kadrę zarządzającą oraz wychowawców poszczególnych klas. Po tej oficjalnej części, w której brał udział poczet sztandarowy szkoły, młodzież przeszła do sal na spotkania z wychowawcami. Uczniowie z klas starszych zostali zaproszeni 2 godziny później i przeszli od razu do swych sal. Podczas spotkań przekazano młodzieży informacje nt. organizacji roku szkolnego, kalendarza imprez, regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie pandemii, statutu szkoły itp.

Późnym popołudniem na Konarach miały miejsce uroczystości patriotyczne z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym miejscu straceń uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez ksa Wiesława Mrozińskiego. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wiceburmistrz Tłuszcza Waldemar Banaszek. Z kolei Andrzej Kruk odczytał Apel Poległych. Ostatnim punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem polskich ofiar niemieckiego okupanta. Kwiaty złożyli nauczyciele: Ewa Sobolewska, Ewa Żmudzka i Artur Franczuk oraz uczniowie: Damian Sakowski.

Dziś, gdy patrzymy na ten spokojny las na Konarach, który skrywa miejsce straceń, aż nie chce się wierzyć, że był taki czas, gdy leciały bomby, gdy życie można było stracić tylko za to, że jest się Polakiem, gdy trzeba było funkcjonować zgodnie z zasadami narzuconymi przez okupanta. Ale musimy pamiętać, że tak właśnie było a wolność, którą dziś się cieszymy, nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, pielęgnować a o naszej historii nie zapominać. I Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu wychowanie patriotyczne stawia jako jeden z najważniejszych celów.

Czcionka
Kontrast