Rok szkolny 2020/21

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja 1. Styczeń – luty 2021

 

Część egzaminu

Kod kwalifikacji

Data

Godzina

Sala

Praktyczny

MG.44

M.44

13.01.2021

8

15

Praktyczny

AU.46

AU.26

11.01.2021

9

H

Praktyczny

AU.47

11.01.2021

13

H

Pisemny

M.20

MG.20

AU.26

AU.20

12.01.2021

10

H

Pisemny

M.44

MG.44

AU.46

AU.21

12.01.2021

12

H

Pisemny

AU.47

12.01.2021

14

H

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021

31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021

31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021

31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r.

28 maja 2021 r.

 

Egzamin maturalny 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM                            

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 20 maja

(oprócz 9 i 16 maja)

język polski

języki obce nowożytne

 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

wtorek

język polski – pp*

język łaciński i kultura antyczna – pr *

5

środa

matematyka – pp

historia muzyki – pr

6

czwartek

język angielski – pp

historia sztuki – pr

7

piątek

język angielski – pr

język angielski – dj*

filozofia – pr

8, 9 – sobota, niedziela

10

poniedziałek

język polski – pr

język łemkowski – pr

język kaszubski – pr

11

wtorek

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

12

środa

biologia – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

13

czwartek

geografia – pr

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

14

piątek

chemia – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

15, 16 – sobota, niedziela

17

poniedziałek

historia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18

wtorek

fizyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Część pisemna

trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎

Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna 

trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

 

Egzaminy

Egzamin maturalny

Uczniowie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i klasy czwartej technikum w maju 20120 r. przystąpią do egzaminu maturalnego, który będzie przeprowadzony w nowej formule.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie - 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:
a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa zawodowego
b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie:
a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji,
b. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego (odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia).

Strona 1 z 4

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2020_21.pdf

January 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top