Rok szkolny 2019/20

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2020

 

Część egzaminu

Kod kwalifikacji

Data

Godzina

Sala

Pisemny

AU.20.

2020-06-23

10

H

Pisemny

TG.07.

2020-06-23

10

H

Pisemny

MG.20.

2020-06-23

10

H

Praktyczny

MG.20.

2020-06-30

8/12/16

W

Pisemny

AU.21.

2020-06-23

12

H

Praktyczny

AU.21

2020-06-30

9/15

Fr

Pisemny

M.44.

2020-06-23

12

H

Praktyczny

A.44

2020-06-22

9

H

Praktyczny

A.45.

2020-06-22

13

H

Praktyczny

M.44.

2020-06-24

08

15

Pisemny

M.20

2020-06-23

10

H

Praktyczny

AU.46

2020-06-22

09

H

Pisemny

AU.46

2020-06-23

12

H

Pisemny

T.6

2020-06-23

10

H

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

31 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

31 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020

31 sierpnia 2020 r.

 

Egzamin maturalny 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM                            

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

9

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

matematyka – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

16

wtorek

biologia – pp

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

17

środa

chemia – pp chemia – pr

informatyka – pp informatyka – pr

18

czwartek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

19

piątek

geografia – pp

geografia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela

26

piątek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Część pisemna

trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎

Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna 

trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

 

Egzaminy

Egzamin maturalny

Uczniowie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i klasy czwartej technikum w maju 20120 r. przystąpią do egzaminu maturalnego, który będzie przeprowadzony w nowej formule.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie - 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:
a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa zawodowego
b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie:
a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji,
b. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego (odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia).

Strona 1 z 4

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2020_21.pdf

October 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top