Rusza Młodzieżowa Liga Siatkówki!

O tym, że „sport to zdrowie” słyszymy wielokrotnie. O tym, że coraz więcej uczniów rezygnuje z zajęć sportowych na podstawie zwolnień lekarskich, też dużo się mówi. Ale co w tej sytuacji zrobić? Jak zachęcić młodzież do aktywnej postawy?

Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Tłuszczu im. K.K.Baczyńskiego – Pani Elżbieta Ołdak i Pan Artur Franczuk oraz Radny Gminy Tłuszcz Pan Waldemar Sitek mają pewną propozycję. Otóż jest to Młodzieżowa Liga Siatkówki.

Propozycję tę kierujemy do młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat zamieszkałej przede wszystkim na terenie powiatu wołomińskiego, ale jeśli pojawią się chętni spoza powiatu, także zostaną włączeni do rozgrywek. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Tłuszczu od 1 czerwca 2016r. na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej z Powiatem Wołomińskim zorganizuje cykl turniejów piłki siatkowej szóstek mieszanych (chłopców i dziewcząt) dla miłośników tej dyscypliny sportowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych, tj. w soboty. Młodzieżowa Liga Siatkówki zakończy się wyłonieniem zwycięzców i uhonorowaniem ich nagrodami.

Na terenie objętym planowaną realizacją zadania istnieje duże zainteresowanie piłką siatkową wśród młodzieży, rodzinne tradycje w uprawianiu tej dyscypliny sportu są często wielopokoleniowe. Jednocześnie brakuje obiektów sportowych (hal sportowych) a dostęp do istniejących jest często dla młodych ludzi utrudniony ze względów ekonomicznych. W większości szkół nie organizuje się dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych,  brakuje również oferty bezpośredniej rywalizacji sportowej dedykowanej młodzieży. Z tych też powodów organizacja Młodzieżowej Ligi Siatkówki może posłużyć realizacji następujących celów: wyrównanie szans młodych ludzi z biedniejszych rodzin oraz z terenów wiejskich w dostępie do obiektów sportowych i korzystania z nich w czasie wolnym od zajęć szkolnych, popularyzacja piłki siatkowej i podniesienie poziomu sportowego w tej dyscyplinie, integracja młodzieży oraz środowisk szkolnych wokół kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie amatorskiego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej, uczestnictwo w szeroko pojętym wychowaniu poprzez sport, promowanie wartości wychowawczych - idei fair play. Nie bez znaczenie jest także promowanie powiatu wołomińskiego jako mentora wspierającego rozwój fizyczny i talent sportowy młodych ludzi. Zespół Szkół w Tłuszczu zapewni dostęp do obiektu sportowego – hali sportowej a nauczyciele będą czuwali nad organizacją i przebiegiem ligi (zapewnią wysoki poziom merytoryczny rozgrywek sportowych dzięki udziałowi profesjonalistów z tej dziedziny tj. trenerów i sędziów piłki siatkowej oraz animatorów sportu).

Nabór uczestników do rozgrywek Młodzieżowej Ligi Siatkówki

drużyn mieszanych trwa do 1 września 2016 r.

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć zgodę rodziców na udział dziecka w zadaniu oraz na przetwarzanie danych osobowych i umieszczanie wizerunku do celów promocji zadania.

Zgłoszenia pod telefonem 508 510 212 oraz na profilu fb Młodzieżowa Liga Siatkówki – tu dostępny będzie również regulamin MLS oraz bieżące informacje.

Wszystkie rozgrywki zgodnie z opracowanym harmonogramem będą odbywać się w hali sportowej Zespołu Szkół w Tłuszczu a inauguracja zawodów nastąpi 17 września 2016 r.

Harmonogram rozgrywek:

  1. Grupowa faza rozgrywek systemem turniejowym ( pięć  turniejów):
  • 17 września 2016 r
  • 01 września 2016r.
  • 15 października 2016r.
  • 29 października 2016r.
  • 12 listopada 2016r.

Turniej Finałowy, zakończenie rozgrywek, wręczenie nagród  - 19 listopada 2016r.

Liczymy na liczny udział młodzieży w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Siatkówki. Apelujemy także do rodziców i nauczycieli – zachęcajcie młodych ludzi do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Zapraszamy do tłuszczańskich baczyńszczaków!

  • P_ligi

                                                                                                                Ewa Żmudzka

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2019_20.pdf

July 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top