„Bądź wierny, idź” – zakończenie nauki baczyńszczaków – maturzystów

Zbigniew Herbert w wierszu „Przesłanie Pana Cogito” mówi m.in.

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 
ocalałeś nie po to aby żyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo (…)

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek 
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda 
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 
Bądź wierny idź”

Ilekroć zdarzają się takie momenty jak zakończenie nauki kolejnych roczników uczniów Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu, ten wiersz do mnie powraca. Jest to bowiem swego rodzaju kodeks postepowania w dorosłym, samodzielnym życiu. Są też słowa, które odzierają nas ze złudzeń – życie nie będzie tylko miłe, łatwe i przyjemne; wiele razy przyjdzie stawać przed trudnymi wyborami, wiele razy przyjdzie ponieść porażkę, wiele razy nikt nie dostrzeże naszych dobrych działań. Ale Herbert podkreśla, że mimo to powinniśmy być wierni wskazanym tu zasadom, bo jeśli na koniec życia spojrzymy sobie w oczy i nie odwrócimy wzroku, to znaczy, że nasze życie było godne i przyzwoite. I tego właśnie życzymy naszym już absolwentom – uczniom klas 3 liceum ogólnokształcącego i 4 technik usług fryzjerskich, którzy 24 kwietnia 2015r. zakończyli naukę w Zespole Szkół w Tłuszczu.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Pani Grażyna Marszał. Powitała gości: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Panią Katarzynę Pazio, radnego powiatowego Pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu Panią Lidię Wielądek. Następnie Pani Dyrektor zwróciła się do kończącej naukę młodzieży.

Jednym z najprzyjemniejszych momentów uroczystości było nagradzanie uczniów. Pierwsza świadectwo z biało – czerwonym paskiem, nagrodę i gratulacje odebrała Monika Wiśniewska, która z trzech lat nauki uzyskała średnią ocen 4,83, wzorowe zachowanie oraz stale angażowała się w różnorodną działalność artystyczną i naukową. Gratulacje Monika odebrała m.in. od Pani Naczelnik K.Pazio. Kolejna grupa młodzieży to osoby, które osiągnęły dobre wyniki w nauce, ale także aktywnie zaangażowały się w działalność pozalekcyjną: brały udział z sukcesami w licznych konkursach, uczestniczyły w akademiach szkolnych i uroczystościach pozaszkolnych, działały w kole „Impuls” czy w kole „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka”, promowały szkołę, przygotowywały pokazy fryzjerskie. Oto oni - z liceum ogólnokształcącego: M.Giza, M.Jusiński, J.Kowalczyk, M.Krysik, M.Kycia, K.Łokietek, K.Matejak, D.Śliwka, K.Wierzbicka oraz z technikum: S.Banaszek, P.Chludzińska, K.Grabska, E.Kominek, K.Kur, S.Mędrzycka, K.Ołdak, M.Prusak, N.Salwin, E.Szczechura, K.Ślesik, W.Wróbel. Szczególne podziękowania za zaangażowanie we współpracę z uczelnią wyższą Collegium Bobolanum oraz nagrody przekazała M.Gizie i K.Łokietek opiekunka koła IMPULS Pani R.Miszczuk. Opiekunki szkolnego Wolontariatu: Pani A.Konopka i Pani E.Banaszek – Baran wręczyły dyplomy za udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” uczniom technikum: P.Chludzińskiej, M.Cudnej, K.Grabskiej, A.Kalewskiemu, K.Kur, K.Ołdak, A.Ordyniak, M.Prusak, N.Salwin, E.Szczechurze, K.Ślesik, W.Wróbel, K.Wydryszkowi, K.Ziółkowskiemu.

Ostatnia grupa, ale bardzo zasłużona, to byli nasi wspaniali sportowcy. Nie straszne im ani biegi, ani kometka, ani żadne inne sporty. Odnoszą sukcesy, zapewniając naszej szkole czołowe miejsce w rozgrywkach kolejnych Licealiad. A są to: M.Giza, M.Jusiński, A.Koźlik, M.Kycia, E.Ołdak, P.Ordyniak, J.Piekut, M.Przytocki, M.Szczypka, K.Wierzbicka, M.Wiśniewska, E.Wydryszek, S.Banaszek, P.Chludzińska, E.Kominek, K.Ołdak, M.Sobotka, K.Ślesik. Statuetki i dyplomy wręczył nauczyciel w-f  Pan A.Franczuk. Ostatnie podziękowania i nagrody trafiły do uczennic klasy 3o Mileny Kyci i Marty Krysik, które przez 3 lata były przybocznymi w poczcie sztandarowym naszej szkoły i godnie reprezentowały ją podczas wszystkich uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Kolejnym elementem uroczystości zakończenia nauki klas maturalnych było ślubowanie, które poprowadziła Pani Ewa Żmudzka. Absolwenci ślubowali m.in. „zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać dla rozwoju i dobra naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej i rozsławiać dobre imię Zespołu Szkół w Tłuszczu”. Wierzę, że słowa przysięgi potraktują z należytą powagą i będą je realizować w dalszym życiu. Po tym niezwykle wzniosłym momencie głos zabrała przedstawicielka klas maturalnym Monika Wiśniewska, która podziękowała za 3 lub 4 lata nauki, za wychowanie, za możliwość rozwoju zarówno nauczycielom, jak i młodszym koleżankom i kolegom. A potem mieliśmy przyjemność obejrzeć część artystyczną w wykonaniu uczniów klas młodszych przygotowanych przez Panią Jolantę Szulim. I tu znów garść ostatnich wskazówek, jakie jeszcze szkoła chciała przekazać swoim absolwentom, wskazówek, które mogłyby ich poprowadzić krętymi ścieżkami życia. Na zakończenie były kwiaty dla gości, nauczycieli i pracowników szkoły oraz słoniki na szczęście dla absolwentów szkoły.

Czas naszej wspólnej pracy minął. Życzymy Wam sukcesów na egzaminie maturalnym i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz szczęścia w dalszym życiu.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

                                                                                                      Ewa Żmudzka

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2021_22.pdf

December 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top