Terminy 2020/2021

 • od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca (wtorek) do godz. 1500 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 26 czerwca (piątek)do 30 czerwca (wtorek) do godz. 1500– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 13 lipca (poniedziałek) godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 11 maja (poniedziałek) do 14 lipca (wtorek) - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 • od 13 lipca (poniedziałek) do 20 lipca (poniedziałek) do godz. 1500- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 21 lipca (wtorek) godz. 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

 • od 22 lipca (środa) do 27 lipca (poniedziałek) do godz. 1500 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
 • od 22 lipca (środa) do 18 sierpnia (wtorek) - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 • 17 sierpnia (poniedziałek) godz. 1200 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 17 sierpnia (poniedziałek) do 21 sierpnia (piątek) do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 24 sierpnia (poniedziałek) godz. 1400 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (kandydat wypełnia elektronicznie, drukuje i dostarcza do sekretariatu szkoły).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 2 zdjęcia.
 4. Poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum lub w szkole podstawowej.
 5. Zaświadczenia potwierdzające:
  • zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp.;
  • przebywania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych;
  • orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia.
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Zaświadczenie z wybranego przez kandydata zakładu, który z dniem 1 września 2020 roku podpisze z kandydatem umowę o naukę zawodu - druk zaświadczenia kandydat odbiera w sekretariacie szkoły.

Dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2019_20.pdf

April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top