Terminy 2019/2020

 • od 13 maja (poniedziałek) od godz. 800 do 20 maja (poniedziałek) do godz. 1500 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 1000 do 19 czerwca (środa) do godz. 1600 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły,
 • od 21 czerwca (piątek) od godz. 1200 do 28 czerwca (piątek) do godz. 1600– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową),
 • 16 lipca (wtorekk) godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych, list kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejscach w szkole,
 • od 16 lipca (wtorek) od godz. 1200 do 18 lipca (czwartek) do godz. 1600 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 • od 16 lipca (wtorek) od godz. 1200 do 24 lipca (środa) do godz. 1000- potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych woli podjęcia nauki w naszej szkole i dostarczenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 25 lipca (czwartek) godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja aż do czasu ich zapełnienia,

Rekrutacja uzupełniająca

 • od 26 lipca (piątek) od godz. 800 do 30 lipca (wtorek) do godz. 1200 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (wydawanie skierowania na badania lekarskie – kształcenie zawodowe),
 • 19 sierpnia (poniedziałek) godz. 1200podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 1200 do 27 sierpnia (wtorek) do godz. 1600potwierdzenie woli przyjęcia,
 • 28 sierpnia (środa) godz. 1000ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (kandydat wypełnia elektronicznie, drukuje i dostarcza do sekretariatu szkoły).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty.
 3. 2 zdjęcia.
 4. Poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum lub w szkole podstawowej.
 5. Zaświadczenia potwierdzające:
  • zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp.;
  • przebywania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych;
  • orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia.
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Zaświadczenie z wybranego przez kandydata zakładu, który z dniem 1 września 2019 roku podpisze z kandydatem umowę o naukę zawodu - druk zaświadczenia kandydat odbiera w sekretariacie szkoły.

Dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2019_20.pdf

February 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top