Terminy 2018/2019

-       od 10 maja (czwartek) od godz. 1000 do 18 maja (piątek) do godz. 1500 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

-       od 15 czerwca (piątek) od godz. 1000 do 19 czerwca (wtorek) do godz. 1600 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły,

-       od 22 czerwca (piątek) od godz. 1200 do 27 czerwca (środa)– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

-       6 lipca (piątek) godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych, list kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejscach w szkole,

-       od 10 maja (czwartek) od godz. 1000 do 18 maja (piątek) do godz. 1500 i od 6 lipca (piątek) od godz. 1200 do 9 lipca (poniedziałek) do godz. 1600 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

-       od 6 lipca (piątek) od godz. 1200 do 12 lipca (czwartek) do godz. 1000- potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych woli podjęcia nauki w naszej szkole (na specjalnym druku) i dostarczenie oryginału świadectwa, zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

-       12 lipca (czwartek) godz. 1600 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja aż do czasu ich zapełnienia,

-       od 13 lipca (piątek) od godz. 800 do 16 lipca (poniedziałek) do godz. 1600 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (wydawanie skierowania na badania lekarskie – kształcenie zawodowe) - rekrutacja uzupełniająca,

-       od 13 lipca (piątek) do 28 sierpnia (wtorek) – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,

-       do 29 sierpnia (środa) godz. 1200podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

-       od 29 sierpnia (środa) od godz. 1200 do 30 sierpnia (czwartek) do godz. 1600potwierdzenie woli przyjęcia,

-       do 31 sierpnia (piątek) godz. 1200ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie (kandydat wypełnia elektronicznie podanie, drukuje i dostarcza do sekretariatu szkoły).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (mogą być oryginały lub kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył).
 3. 2 zdjęcia.
 4. Poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum.
 5. Zaświadczenia potwierdzające:
  • zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp.;
  • przebywania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych;
  • orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia.
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Zaświadczenie z wybranego przez kandydata zakładu, który z dniem 1 września 2018 roku podpisze z kandydatem umowę o naukę zawodu - druk zaświadczenia kandydat odbiera w sekretariacie szkoły.

Dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - .pdf

December 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top