Wydarzenia w roku szkolnym 2005/2006

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września to dla większości uczniów w całej Polsce dzień rozpoczęcia nauki. Tego dnia na hali sportowej Zespołu Szkół zebrali się zaproszeni gośscie, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie wszystkich klas. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał, podobnie jak w poprzednich latach, dyrektor Adam Franczuk.

Uczniowie, którzy podejmą naukę w tym roku utworzyli 7 oddziałów. Po 34 uczniów w klasach ogólnej i informatycznej Liceum Ogólnokształcącego, 33 uczniów klasy ekonomiczno-administracyjnej Liceum Profilowanego oraz 147 uczniów w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej (112 w klasach wielozawodowych i 35 w klasie MPS). Klasy pierwszej Technikum Mechanicznego w tym roku szkolnym nie będzie z powodu zbyt małej ilości kandydatów. Łącznie naukę w pierwszych klasach podejmie 248 uczniów.

Rozpoczęcie roku Rozpoczęcie roku Rozpoczęcie roku

Powiatowe biegi przełajowe 2005

W dniu 28 września na boisku przy ulicy Zaściankowej odbyły się biegi przełajowe dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego.

Po raz trzeci organizatorem - gospodarzem imprezy był Zespół Szkół w Tłuszczu. Do rywalizacji o miejsca na podium stanęli sportowcy z dziesięciu szkół powiatu wołomińskiego: LO w Urlach, ZS w Zielonce, LO i ZSTZ w Radzyminie, ZS w Markach, ZS Ekonomicznych, I LO, III LO oraz ZS ul. Legionów w Wołominie oraz gospodarze. W sumie udział wzięło 328 zawodników (135 dziewcząt i 193 chłopców).

Organizatorzy zadbali, żeby wszystko przebiegało sprawnie i bez zastrzeżeń. Trasa biegu wyznaczona była bardzo starannie, a sędziowie ustawieni na trasie sprawnie pilnowali, aby rywalizacja przebiegała w duchu zasady fair-play. Dystans jaki mieli do pokonania uczestnicy to 1500 m dla chłopców i 1100 m dla dziewcząt. Było przeprowadzonych sześć biegów, w tym trzy dla chłopców i trzy dla dziewcząt (roczniki '89, '88, '87). Z każdego biegu pierwsza dwunastka uzyskała kwalifikacje do mistrzostw międzypowiatowych, które odbędą się w Tłuszczu 19 października o godzinie 11 na ul. Zaściankowej.

W wyniku rywalizacji miejsca na podium zajęli:

 • Dziewczęta rocznik 1989
  1. Karolina Jankowska - LO Radzymin
  2. Justyna Dulińska - ZSTZ Radzymin
  3. Justyna Krupicka - I LO Wołomin
 • Dziewczęta rocznik 1988
  1. Ewa Kosakowska - I LO Wołomin
  2. Sylwia Jędrasik - LO Radzymin
  3. Beata Kurek - ZS Ekonomicznych
 • Dziewczęta rocznik 1987
  1. Monika Gąsiorek - ZS Ekonomicznych
  2. Aneta Kostrzewa - LO Radzymin
  3. Magdalena Jarecka - ZS Ekonomicznych
 • Chłopcy rocznik 1989
  1. Adrian Jaworski - LO Radzymin
  2. Marcin Krajewski - I LO Wołomin
  3. Adam Kaczmarczyk - LO Radzymin
 • Chłopcy rocznik 1988
  1. Radosław Gajewski - LO Radzymin
  2. Michał Podlaski - ZSTZ Radzymin
  3. Marcin Krysik - ZS Zielonka
 • Chłopcy rocznik 1987
  1. Karol Świętochowski - ZS Ekonomicznych
  2. Przemysław Kamiński - ZS Tłuszcz
  3. Paweł Stańczuk - I LO Wołomin

Klasyfikacja drużynowa:

 1. ZS Tłuszcz
 2. ZS Ekonomicznych
 3. I LO Wołomin
 4. LO Radzymin
 5. LO Urle
 6. III LO Wołomin
 7. ZS Zielonka
 8. ZS Wołomin
 9. ZSTZ Radzymin
 10. ZS Marki

Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe medale i dyplomy z życzeniami dalszych sukcesów sportowych. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała policja oraz obsługa medyczna. W tym miejscu organizatorzy pragną podziękować Komendantowi Policji Panu Andrzejowi Oleksiakowi oraz pielęgniarce Pani Alicji Pietruczak za życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu zawodów. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Tłuszczu.

Artur Franczuk


Dzień Edukacji Narodowej 2005

Gdy nadchodzi październik, społeczność szkolna zaczyna myśleć o Dniu Edukacji Narodowej. Przedstawiciele wszystkich zawodów, których święta są ustalone w kalendarzu, pewnie zachowują się podobnie, ale szkoła to miejsce szczególne. Pojawiają się gazetki, uczniowie przychodzą z kwiatami, by w taki miły sposób podziękować swoim pedagogom za ich ciężką pracę a potem jest dzień 14 października, kiedy wszyscy mają wolne.

Tradycją ostatnich lat stało się już, że pracownicy szkół z gminy Tłuszcz spotykają się w hali sportowej gościnnego Zespołu Szkół na gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Podobnie było i w tym roku w dniu 12 października. Na początku głos zabrał Dyrektor Centrum Kultury w Tłuszczu Pan Paweł Ołdak. Przywitał zgromadzonych gości a następnie Burmistrz Pan Jan Krzysztof Białek wręczył dyrektorom placówek oświatowych z gminy Tłuszcz piękne kwiaty, dziękując im jednocześnie za dotychczasową pracę oraz życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Podniosłym akcentem uroczystości był występ chóru Lux Mea, który zaprezentował m.in. pieśń Gaude Mater Polonia.

Po części oficjalnej, nadszedł czas na zabawę. Dopiero w takich chwilach widać, że nauczyciele to nie tylko surowi i wymagający pedagodzy, ale także ludzie, którzy potrafią się świetnie bawić, cieszyć i żartować. Wiele radości na przykład sprawiło wspólne śpiewanie. Z pewnością takie spotkania powinny na stałe wejść do kalendarza imprez gminnych. A teraz popatrzcie sami - czyż to nie piękne!

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej

Praktyki zawodowe uczniów w Niemczech

O Leonardzie da Vinci - jednym z najwybitniejszych przedstawicieli renesansu - słyszał każdy wykształcony człowiek. Nie każdy jednak wie, że jego nazwisko posłużyło do nazwania jednego z programów Unii Europejskiej. Z jego funduszy między innymi mogą skorzystać szkoły wysyłające swych uczniów do krajów unijnych w celu odbycia praktyk zawodowych w miejscowych zakładach pracy.

W jednym z wcześniejszych artykułów pisałam, że Zespół Szkół w Tłuszczu nawiązał współpracę ze szkołą w Dusseldorfie w Niemczech. Z inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Warszawie i we współpracy z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie udało się znaleźć partnera, który był skłonny do podjęcia współpracy z polską szkołą. Delegacja strony niemieckiej odwiedzała już naszą placówkę i odbywanie praktyk zagranicznych uczniów ze szkoły zawodowej było możliwe wcześniej. Niestety na przeszkodzie stanęły finanse - Starostwo Powiatu Wołomińskiego jako organ prowadzący szkołę nie było w stanie pokryć całości kosztów a rodzice uczniów także nie dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi. Dopiero pozyskanie funduszy z programu Leonardo da Vinci umożliwi młodzieży odbycie praktyki zawodowej poza granicami Polski w pełni bezpłatnie. Otóż z programu otrzymaliśmy ponad 22 tys. euro a Starostwo Powiatu Wołomińskiego dołożyło 3 tys. euro. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół w Tłuszczu mają wszystko sfinansowane i sami nie muszą nic dopłacać.

Do Niemczech wyjedzie 16 uczniów klas drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej pochodzących z małych miasteczek i wsi. Wśród nich znajdą się przedstawiciele czterech zawodów: fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, kucharze i cukiernicy. Uczniowie ci posiadają już doświadczenie zawodowe, ponieważ w ramach nauki zawodu są zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych jako młodociani pracownicy. Przed wyjazdem przejdą przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

W dniach 18 - 21.10.05r. miała miejsce także wizyta przygotowawcza w Dusseldorfie. Przedstawiciele szkoły - mgr Jarosław Czuba i mgr Karina Simon-Kruk i władz lokalnych - Wiceburmistrz Tłuszcza Pan Roman Zacharski odwiedzili miejsce, gdzie będą przebywać nasi uczniowie w celu sprawdzenia przygotowania warunków lokalowych oraz miejsc pracy. Okazało się, że młodzież odbędzie praktyki w najlepszych zakładach typu cukiernie "Maushagen" i "Schuster" czy hotel "Radison". Bardzo konstruktywne wydaje się także spotkanie z dyrektorem szkoły Albrecht-Dürer-Schule Panem Wolfgangiem Brüknerem.

W terminie od 31.10.05r. do 26.11.05r. młodzież podejmie praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych, w których odbywają praktyki ich niemieccy koledzy. Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa potwierdzające kwalifikacje, co jest bardzo ważne w ich przyszłym życiu zawodowym a zwłaszcza na obecnym rynku pracy.

Każdy z partnerów projektu stawia sobie nieco inne cele. Otóż promotor projektu zamierza zapewnić uczniom dostęp do innowacyjnych technologii, metod pracy i nauczania, podnieść jakość pracy szkoły, zwiększyć atrakcyjność placówki dla przyszłych uczniów, podwyższyć rangę szkoły w regionie i rozwijać współpracę polsko - niemiecką. Partner przyjmujący z kolei stawia sobie za cel poznanie polskiej struktury kształcenia zawodowego, porównanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z Niemiec i Polski, promowanie swego regionu na terenie Polski, zacieśnienie dwustronnej współpracy. Niewątpliwie sami uczniowie (beneficjenci) odniosą z tytułu uczestnictwa w programie wymierne korzyści: poszerzenie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania unijnych placówek produkcyjno - usługowych, nabycie takich umiejętności jak wykorzystania posiadanej teoretycznej wiedzy w nowych warunkach pracy, posługiwania się "żywym językiem", komunikacji interpersonalnej, stosowania technologii informacyjnej przy wykonywaniu nauczanego zwodu, zwiększenie specjalistycznych umiejętności zawodowych przed wejściem na rynek pracy.

Warto szczególnie podkreślić zaangażowanie Pana Jarosława Czuby - kierownika szkolenia praktycznego i doradcy zawodowego, który jest autorem projektu, organizatorem wyjazdu i opiekunem młodzieży podczas pobytu w Niemczech. To dzięki jego działaniom i niezwykłemu zaangażowaniu taki wyjazd naszych uczniów jest możliwy. Nie można także pominąć zasług Pani Kariny Simon - Kruk, która nie tylko tłumaczyła ważne dokumenty, prowadziła rozmowy ze stroną niemiecką, ale także pojedzie jako opiekunka młodzieży. Jej postawa oraz zaangażowanie wzbudziły podziw partnerów niemieckich i przyczyniły się znacznie do zacieśnienia współpracy pomiędzy obiema stronami. Liczymy, że młodzież doceni trud podjęty dla ich dobra i sumiennie wykorzysta dany im czas na zdobywanie nowych doświadczeń za zachodnią granicą.

Ewa Żmudzka

Praktyki w Niemczech Praktyki w Niemczech Praktyki w Niemczech Praktyki w Niemczech Praktyki w Niemczech Praktyki w Niemczech

Wigilia

W czwartek nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne. Oglądali Jasełka i humorystyczne scenki.

Jak co roku w hali sportowej zgromadzili się nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły i uczniowie. Kilka uroczystych i pełnych świątecznego ciepła słów skierowali do zebranych Pan dyrektor A.Franczuk i ks. dr J.Gryciuk. A potem uczniowie przygotowani przez katechetki Panią mgr E.Nowak i Panią mgr H.Sternicką zgodnie z tradycją zaprezentowali jasełka. Przypomnieli wydarzenia, które rozegrały się w betlejemskiej szopie ponad 2000 lat temu, ale też w programie znalazły się odniesienia do współczesności, nawiązania pomiędzy nauką Jezusa a rzeczywistością nas otaczającą obecnie. Zarówno pięknie zaśpiewane kolędy jak i bardzo refleksyjne słowa wprawiły nas w nastrój zadumy nad światem i własną postawą życiową.
Ale w końcu święta Bożego Narodzenia to czas radości, więc w drugiej części uroczystości swój rozrywkowy program zaprezentował kabaret "EB" prowadzony przez Panią mgr E.Banaszek-Baran. Co chwila na sali wybuchały salwy śmiechu. Żeby nie być gołosłowną przytaczam fragment prezentacji: list św.Mikołaja do dzieci. Na pewno rozpoznacie w nim, Państwo, odniesienia do szkolnej rzeczywistości a młodzież rozpozna nawiązania do nazwisk uczących tu nauczycieli i wykładanych przez nich przedmiotów.
MOI DRODZY!!! Niestety w tym roku nie mogłem do Was zawitać osobiście, gdyż obecnie jestem w Zespole Sanatoryjnym w Wójcikowicach Polskich. Jest to bardzo urokliwe miejsce w krainie Żmudzią Tłuszczańską zwaną. Są tu różne zabytki historyczne z Czarną Górą na czele. Językiem wiodącym jest łacina pospolita w różnych postaciach i dialektach, ale można dogadać się też tak zwaną suchą angielszczyzną.
Rządzi tu mąż dzielny i sprawiedliwy, o nieodpartym uroku osobistym oraz przenikliwym spojrzeniu Franko I, a we wszystkich poczynaniach sprzyja mu niewiasta wielkiej urody i nieskazitelnym charakterze, najlepsza w okolicy specjalistka od programów i komputerów, szanowna wice Marszał-ek.
Można tu spotkać różne dziwy i cuda jak w bajce. Np. jest blaszany obiekt jakoby statek kosmiczny halą sportową zwany. To właśnie tu odbywają się różne spotkania rozrywkowo ? kulturalne. To właśnie tu nadobna Barbarella, Franko junior i Bieta O starają się niektóre skrzaty pląsów klasycznych wyuczyć (zresztą z różnym skutkiem, najczęściej ubocznym).
Nieopodal Za-rzecką jest ekologiczna dąbrowa z nieskażoną biologią naturalną, gaj pełen sitków i gąsek oraz nie najmłodszy już rezerwat dębi, gdzie bez przewoźnika ani rusz. Jest tu też wielelądków, na których występują gatunki chronione między innymi: Białe Kruki, Słowiki Niepospolite, Pióro - Sobole, Barany Dwukopytne, Czuby Skulone oraz inne. Nad bezpieczeństwem owych okazów czuwa strażnik dobrej woli, który uczy je prawa i sprawiedliwości oraz różnych usług gospodarczych.
Ogólnie jest tu bardzo cicho, nikt nie szemra, ale zdarzają się wyjątki! Wtedy na posterunku pojawia się Henryka Pobożna (sternik duchowy całej społeczności) wraz z oblubieńcem bożym na kontrakcie. Czasem i to nie pomaga i do akcji przystępuje patrol obywatelski i niezawodna Mi- szczuka, organizująca najsłabsze ogniwa klasy MPS (tzn. Mało Przystosowanych Społecznie).
Jeśli chcielibyście mnie odwiedzić, to droga jest bardzo łatwa. Mijacie granicę w Ciszynie, kierujecie się na Sasinówkę Górną przez Tomaszowo do Sasinówki Dolnej, dalej na Ulasek nieopodal Ksiaków, kosicie zakręt na Pólkowice, za Budką na Rudnikowo, trzy rzuty beretem i jesteście u mnie. Pozdrawiam WAS Dziatki moje!
Niech mikołajowa śmoc będzie z WAMI!
Radości było bardzo dużo a potem ks.Kontraktowicz poświęcił opłatki i rozpoczęło się: popłynęła rzeka najserdeczniejszych życzeń pełna wzruszeń a nawet czasem łez. W takich chwilach najlepiej widać, że szkoła to nie tylko miejsce, do którego się na kilka godzin przychodzi:to miejsce, gdzie ludzie są ze sobą bardzo zżyci, gdzie nauczyciele i uczniowie tworzą rodzinę, w której, jak to zwykle bywa, raz jest dobrze a raz śle, ale zawsze można liczyć na wsparcie kogoś bliskiego. I te właśnie chwile są najistotniejsze, kiedy widać serdeczne więzi między ludźmi, kiedy staramy się wydobyć z zakamarków naszych serc wszystko, co najlepsze.

Ewa Żmudzka

Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia

Studniówka 2006

Chyba nie ma takich, którzy nie słyszeli o tradycji uczniowskiej, według której na sto dni przed maturą przyszli abiturienci urządzają bal studniówką zwany. Maturzyści Zespołu Szkół w Tłuszczu również byli wierni tej tradycji i 4 lutego 2006r. w Centrum Konferencyjno - Bankietowym "Batory" odbyła się ich studniówka.

Licznie przybyli goście m.in. Starosta Powiatu Wołomińskiego Pan Grzegorz Dudzik, Burmistrz Tłuszcza Pan Jan Krzysztof Białek, ksiądz dr Jan Gryciuk, dyrekcja Zespołu Szkół w Tłuszczu i kadra pedagogiczna oraz rodzice z niecierpliwością oczekiwali na pierwsze takty poloneza. I rzeczywiście było na co czekać. Uczniowie przepięknie odtańczyli chodzonego a po oficjalnym toaście przyszedł czas na pełną radości i beztroski zabawę. Przedstawiciel klas drugich Mariusz Dzięcioł w swoim przemówieniu wypowiedział do starszych kolegów takie słowa:

"Kończąc to niezwykle nudne przemówienie,
Miałbym jedno ogromne życzenie:
Niech się każdy bawi do samego rana
A ta studniówka niech z tego będzie znana,
Że osoby towarzyszące dotrzymywały wam kroku,
Że żaden nauczyciel nie stał z boku,
Że nikogo podczas tańca nie zmorzył sen błogi
A każdego jutro rano będą boleć nogi."
I rzeczywiście życzenia się spełniły, a jaka wspaniała była atmosfera i zabawa, zobaczcie!!!

Studniówka 2006 Studniówka 2006 Studniówka 2006 Studniówka 2006 Studniówka 2006 Studniówka 2006

Prezentacje językowe

Nadszedł luty a wraz z nim Dni Kultury organizowane rok rocznie w Zespole Szkół w Tłuszczu. Pierwszego dnia młodzież zaprezentowała przygotowane przez siebie w języku niemieckim i angielskim programy artystyczne.

Mieliśmy okazję oglądać scenkę humorystyczną związaną ze strażą pożarną. Poza tym uczniowie przedstawili postać pisarki angielskiej Jane Austen oraz jej powieść "Duma i uprzedzenie". Występująca młodzież z klasy IIo tak interesująco opowiadała, że widzowie z przyjemnością oglądali potem fragmenty filmu zrealizowanego na podstawie książki. W języku niemieckim z kolei uczniowie z klasy IIi mówili o tradycji walentynkowej w Niemczech. Ponadto przy użyciu nowoczesnej technologii multimedialnej przybliżono kolejne miasto naszych zachodnich sąsiadów, tym razem był to Düsseldorf. Nie był to wybór przypadkowy, tu właśnie wyjechali uczniowie szkoły zawodowej na praktyki zawodowe. Panie Ewa Suchenek i Karina Simon-Kruk jak co roku dołożyły starań, aby programy były ciekawe i zainteresowały widownię.

Ewa Żmudzka

Prezentacje językowe Prezentacje językowe Prezentacje językow

Konkurs poezji Baczyńskiego

Strofy poezji znów zabrzmiały podczas II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego.

W dniu 16 lutego 2006r. młodzież z siedmiu szkół powiatu wołomińskiego przybyła do Zespołu Szkół w Tłuszczu, aby wziąć udział w zmaganiach w dwu kategoriach: recytacja i prezentacja teatralna. Prace plastyczne w kategorii "Wizja plastyczna" zostały wcześniej ocenione a werdykt jury przedstawiono podczas otwarcia wystawy w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Zwyciężyła praca Anny Szałkowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Radzyminie, II miejsce zajęła Ewelina Krawczyk z Zespołu Szkół w Tłuszczu a III Beata Kwiatkowska także z tej szkoły.

Do zmagań w kategorii "Recytacja" przystąpiło 22 osoby. Młodzież bardzo zaangażowała się w wykonanie utworów K.K.Baczyńskiego ,młodego poety, który swoje życie oddał w powstaniu warszawskim. Wiele osób tak bardzo odczuło tragedię pokolenia Kolumbów zawartą w słowach wierszy, że przeżycie nie tylko widoczne było w głosie, ale w całej postawie, wyrazie twarzy, gestach. Bezsprzeczne zwycięstwo odniosła Anna Dzięcioł z Zespołu Szkół w Tłuszczu, która w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce a tym razem nikomu nie pozostawiła cienia wątpliwości, że jest najlepsza. II miejsce zajęła Dorota Kondratczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Radzyminie. Na trzeciej pozycji uplasowała się kolejna przedstawicielka Tłuszcza, Karolina Dzięcioł z wierszem "Ten czas". W kategorii "Prezentacja teatralna" wystąpiły trzy grupy: z Radzymina, Tłuszcza i Urli. Każda z prezentacji miała swój charakter i ocena sprawiła jurorom wiele problemów. Po burzliwych obradach I miejsce przyznano Radzyminowi. No cóż, poczuliśmy się trochę niedocenieni, ale z decyzją jury nie ma co dyskutować, więc gratulujemy Radzyminowi.

Szczególne wyrazy podziękowań pragnę skierować na ręce Pana Starosty Powiatu Wołomińskiego za honorowy patronat i ufundowanie nagród, Burmistrzowi Tłuszcza za honorowy patronat i sfinansowanie publikacji najciekawszych prac plastycznych w kwartalniku "Poezja dziś", Dyrektorowi Centrum Kultury i Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej za współorganizację. Dziękujemy także Dyrekcji Gimnazjum im.Królowej Jadwigi w Tłuszczu za możliwość zorganizowania imprezy w ich sali,w naszej hali sportowej o tej porze roku jest zbyt zimno, ale liczymy, że w bieżącym roku szkolnym zostanie ona ocieplona i wtedy konkurs powróci na stare włości.

Nas, organizatorów, najbardziej napełnia radością i dumą fakt, że impreza na stałe weszła do kalendarza uroczystości powiatowych, że cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Liczymy, że w przyszłym roku jeszcze więcej szkół weźmie udział w zmaganiach konkursowych we wszystkich kategoriach.

Ewa Żmudzka

Konkurs poezji Baczyńskiego Konkurs poezji Baczyńskiego Konkurs poezji Baczyńskiego Konkurs poezji Baczyńskiego Konkurs poezji Baczyńskiego Konkurs poezji Baczyńskiego

Młode talenty

Trzeciego dnia uczniowie z Zespołu Szkół w Tłuszczu, którzy mają ciekawe zainteresowania, są utalentowani w różnych dziedzinach prezentowali swoje osiągnięcia.

Z jednej strony jako organizatorzy pragniemy promować takie osoby, pokazać im, że to, co robią jest ze wszech miar powodem do dumy, z drugiej strony ma to być zachętą dla innych. Bardzo nas cieszy, że z każdym rokiem coraz więcej osób ma dość odwagi, aby się zaprezentować. A kto wystąpił? Oto oni:

 • Łukasz Sokołowski: zagrał na saksofonie własną improwizację i melodię z "Ojca chrzestnego"
 • Grzegorz Boguszewski: pokazał swoje umiejętności gry na keyboardzie
 • Anna Dzięcioł i Karolina Dzięcioł: recytowały wiersze K.K.Baczyńskiego
 • Mariusz Dzięcioł, Ewa Sadlik, Jagoda Sadlik wraz z kolegami ze Szkoły Sztuki Walki "Kobra" - zademonstrowali pokaz walk
 • Kabaret "EB" (M.Skudlarski, D.Baranowski, K.Stemler, K.Oleszczuk, M.Wawryło, K.Bylak, P.Hrynkiewicz, M.Sulewski, K.Marszał, Ł.Parys) - zaprezentował skecz walentynkowy
 • Ewelina Krysik, Ewa Rudnik i Emilia Rudnik - pięknie śpiewały piosenki
 • Katarzyna Matejak: odczytała dwa wiersze własnego autorstwa
 • Mateusz Sulewski: grał na gitarze i śpiewał a chórek stanowiły Wioletta Wojtyra, Anna Dzięcioł i Emilia Gierek
 • Arkadiusz Oleksiak: zaprezentował mistrzowską grę na werblu
 • Kamil Gzowski: opowiedział o swojej pasji - pracy w ochotniczej straży pożarnej
 • Izabela Latak: przeczytała swoje opowiadanie
 • Sylwia Kowalczyk, Jowita Zajdenc, Katarzyna Pęku, Joanna Ołówka, Konrad Bylak, Sebastian Grabski: pokazali wykonane przez siebie rzeźby i prace malarskie w ołówku oraz pastelami.

Jak widać wielu jest uzdolnionych uczniów a fakt, iż mają odwagę zaprezentować się publicznie sprawia, że możemy na przykład ubiegać się dla nich o stypendium Starosty Powiatu Wołomińskiego "Talent" - w tym roku szkolnym aż 7 młodych ludzi z Zespołu Szkół w Tłuszczu w ten sposób zostało docenionych.

Ewa Żmudzka

Młode talenty Młode talenty Młode talenty Młode talenty Młode talenty Młode talenty

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej

W dniach 15,17,20 lutego 2006 roku w Zespole Szkół w Tłuszczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w piłce siatkowej chłopców w ramach VI Licealiady 2005/2006. Turniej rozgrywany był z podziałem na dwie grupy. W grupach systemem "każdy z każdym".

W wyniku spotkań grupowych awans do finału uzyskały dwie pierwsze drużyny, czyli: Grupa I

 1. Zespół Szkół Wołomin
 2. I LO Wołomin
Grupa II
 1. Zespół Szkół Tłuszcz
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych Wołomin
Wyniki spotkań:
 1. ZS Wołomin - ZSE Wołomin [ 2:0 ] (25:21 ; 25:16)
 2. ZS Tłuszcz - I LO Wołomin [ 1:2 ] (16:25 ; 25:17 ; 15:12)
Mecz o III miejsce ZSE Wołomin - ZS Tłuszcz [ 1:2 ] (18:25 ; 27:25 ; 10:15)
Mecz o I miejsce ZS Wołomin - I LO Wołomin [ 1:2 ] (25:21 ; 26:28 ; 16:18)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. I LO WOŁOMIN
 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ WOŁOMIN
 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ TŁUSZCZ
 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WOŁOMIN
 5. III LO WOŁOMIN
 6. LO ZIELONKA
 7. LO URLE
 8. LO RADZYMIN
 9. TZ RADZYMIN
Gratulujemy zwycięzcom.

Artur Franczuk

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowejy Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej

Rekolekcje Wielkopostne 2006

"Są trzy dni w ciągu całego roku szkolnego, które chętnie, oddaję do dyspozycji księdza proboszcza i jego współpracowników"- tak pan dyr. Adam Franczuk mówił o rekolekcjach wielkopostnych w Zespole Szkół w Tłuszczu. Od 3 do 5 kwietnia prowadzili je klerycy jezuiccy z klasztoru przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Wraz z klerykami: Piotrem, Grzegorzem i Krzysztofem świadectwem wiary dzieliła się z nami młodzież szkolna i studencka ze Szkoły Ewangelizacyjnej Pierwszego Kontaktu z Bogiem. Spotkania rekolekcyjne pomyślane były wegług schematu Słowo - Pokuta i Pojednanie - Eucharystia. Słowo o autentycznej wierze, bez której wszystko, co robimy, byłoby śmiesznym, teatralnym - oto temat pierwszego dnia. Dzień drugi to katecheza o Złego zniewoleniu przez Złego i o uzdrawiającecj mocy sakramentu pojednania. Wreszcie ukoronowanie czasu świętych ćwiczeń - Eucharystia z homilią o. Krzysztofa Ołdakowskiego o tym, co w życiu najistotniejsze ? o komunii z Jezusem Chrystusem. Zgodnie ze zwyczajem lat poprzednich w rekolekcjach wzięli udział nie tylko uczniowie, lecz także grono pedagogiczne i inni pracownicy szkoły. To bardzo budujące. Można by powiedzieć, że wszyscy - nauczyciele i uczniowie - jesteśmy uczniami Jedynego Nauczyciela.

Ks. Marcin

Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006

Matura 2006

Matura, matura, matura...
I znów maj a choć kasztany jeszcze nie zakwitły dla maturzystów, to nieuchronnie nadszedł czas egzaminu dojrzałości.

Matura to jeden z najpoważniejszych sprawdzianów w życiu człowieka. W tym roku w Zespole Szkół w Tłuszczu przystąpiło do niego łącznie 97 uczniów w tym 50 z liceum ogólnokształcącego, 35 z liceum profilowanego, 12 z technikum mechanicznego. 4 maja uczniowie pisali język polski a tematy dotyczyły "Chłopów" W.Reymonta i "Makbeta" W.Szekspira. Drugim przedmiotem obowiązkowym jest język obcy - angielski młodzież zdaje już 5 maja, niemiecki - 12 maja a rosyjski - 22 maja. I ostatnim przedmiotem obowiązkowym będzie dowolny przedmiot wybrany. Oprócz egzaminów pisemnych równolegle odbywają się egzaminy ustne z języka polskiego (uczeń przedstawia przygotowaną wcześniej prezentację na wybrany temat) oraz z języka obcego.

Z rozmów przeprowadzonych z uczniami po pisemnym egzaminie z języka polskiego wynikało, że są zadowoleni zarówno z tekstu i odnoszących się do niego pytań, tematów wypracowania jak i z tego, co udało im się napisać. Ale wszyscy zgodnie podkreślają, że wolą być umiarkowanymi optymistami, aby nie zapeszyć. Tak naprawdę dopiero wszystko się wyjaśni 11 lipca 2006r. kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur.

A ponieważ przed maturzystami jeszcze wiele dni stresu i nerwów, życzymy im najpierw połamania piór a potem cierpliwości i pogody ducha. Głowa do góry!

Ewa Żmudzka

Matura 2006 Matura 2006 Matura 2006 Matura 2006 Matura 2006 Matura 2006

Czas pożegnań

Czas pożegnań
W dniu 24 maja 2006r. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw absolwentom liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum mechanicznego.

O godzinie 12 w kaplicy parafialnej została odprawiona Msza Święta w intencji pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu. Następnie Grono Pedagogiczne i abiturienci spotkali się na hali sportowej, gdzie wysłuchali słów skierowanych m.in. przez Pana Dyrektora Adama Franczuka, ks. dra Jana Gryciuka, Wiceburmistrza Tłuszcza Romana Zacharskiego. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania bądź wyróżnili się w działalności pozalekcyjnej, zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami lub dyplomami i statuetkami. Najlepsza absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół - Ewelina Stańczak - oprócz świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymała nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Tłuszcza Pana Jana Krzysztofa Białka.

Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na rozrywkę. Część artystyczna została przygotowana przez Panią mgr Krystynę Oleksiak i prowadzony przez nią Klub Miłośników Poezji oraz przez Panią mgr Elżbietę Banaszek - Baran i jej kabaret "EB". Było podniośle i lirycznie, ale było też radośnie. Wszak zakończenie nauki to nie tylko czas zadumy i refleksji, ale również zadowolenia z ukończenia szkoły. Nie obyło się bez wzruszeń, gdy podczas występu zespołu muzycznego "No name" uczniowie technikum poprosili swoje Panie nauczycielki do tańca.

Cóż, czas pożegnań jest zawsze trudny. Na pewno będzie nam brakowało uczniów z 3O, 3I, 3EU i 4T. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w życiu. Na zakończenie przytoczę słowa z przemówienia przedstawicielki klas młodszych: "Do zobaczenia na szlakach życia!"

Ewa Żmudzka

Czas pożegnań Czas pożegnań Czas pożegnań Czas pożegnań Czas pożegnań Czas pożegnań

Dzień Dziecka

1 dzień czerwca jak co roku jest poświęcony dzieciom. I to wcale nie tylko tym najmniejszym. Wszystkim dzieciom tym małym i tym całkiem dużym składamy najlepsze życzenia - oby w waszym życiu zawsze było miejsce na radość, uśmiech i zabawę.

Uczniowie i nauczyciele wspólnie cieszyli się tym świętem. Odbyły się rozgrywki sportowe, w których uczestniczyły reprezentacje młodzieży i kadry pedagogicznej. Nad organizacją i przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z Panią Elżbietą Ołdak, Panem Arturem Franczukiem i Panem Rafałem Gajewskim na czele. Rywalizacja odbyła się w następujących dziedzinach: tenis stołowy kobiet i mężczyzn, badminton kobiet i mężczyzn, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn oraz piłka siatkowa. Walka w każdej z dyscyplin była zacięta, ale oczywiście w większości pojedynków zwycięzcami okazali się uczniowie.

Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Dziecka

Mistrzowie powiatu to my

Od sześciu lat w powiecie wołomińskim Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego ze wszystkich szkół organizuje rozgrywki sportowe, które na poziomie ponadgimnazjalnym noszą nazwę Licealiady. W bieżącym roku już po raz szósty uczniowie walczyli o punkty w takich dyscyplinach jak ringo, biegi przełajowe, siatkówka, tenis stołowy, piłka ręczna, kometka, piłka nożna, lekkoatletyka. W zmaganiach sportowych wzięło udział 11 szkół z powiatu wołomińskiego.

W związku z zakończeniem rozgrywek w dniu 14 czerwca 2006r. odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół, które biorą udział w zawodach. Tradycją już się stało, że wręczenie nagród odbywa się w szkole, która w danym roku wygrywa Licealiadę. Tym razem więc Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Pan Mieczysław Rosłan przyjechał z pucharami i dyplomami do Tłuszcza, ponieważ to właśnie Zespół Szkół w Tłuszczu odniósł zwycięstwo. Zgromadzonych gości powitał Pan dyrektor Adam Franczuk a następnie głos zabrał przewodniczący Pan Mieczysław Rosłan. Podkreślił zaangażowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli w rozgrywki sportowe. Zwrócił też uwagę na to, iż warto pielęgnować wolę rywalizacji w uczniach, ponieważ jest to doskonała szkoła życia, która uczy wytrwałości, pokonywania własnych słabości, ale także uczciwości w walce. Następnie zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i puchary. Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

 1. Zespół Szkół w Tłuszczu - 97,5 pkt
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie - 85 pkt
 3. Zespół Szkół w Wołominie - 76,5 pkt
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie - 76 pkt

Pani Elżbieta Ołdak - nauczycielka wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Tłuszczu - stwierdziła: "Zmagania sportowe były bardzo zacięte i do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto odniesie zwycięstwo. Zdecydowały o nim ostatnie rozgrywki lekkoatletyczne, w których nasze dziewczęta zajęły I a chłopcy II miejsce". Szczególne podziękowania więc należą się uczniom za wspaniałą walkę oraz nauczycielom Pani Elżbiecie Ołdak i Panu Arturowi Franczukowi, którzy prowadzili naszą młodzież. Sukces jest tym większy, że nasi uczniowie wygrali z drużynami, w których jest młodzież trenująca w klubach sportowych i znajdująca się w klasach sportowych. Gratulujemy zatem tak wielkiego sukcesu i liczymy na kolejne!

W dalszej części spotkania nauczyciele zastanawiali się, jakie działania podjąć, aby zachęcić więcej młodzieży do uprawiania sportu. Okazuje się, że problemem są nie tylko pieniądze, których brakuje na dodatkowe zajęcia sportowe, ale także współczesny tryb życia, który oferuje uczniom rozrywkę niewymagającą wysiłku i zaangażowania np. serwowanie po Internecie. Podkreślano także ogromną rolę nauczycieli wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, którzy jako pierwsi mają kontakt z dzieckiem i mogą go ?zarazić? zainteresowaniem sportem. Poza tym przyjęto wstępne ustalenia dotyczące już przyszłorocznych rozgrywek w ramach VII Licealiady.

Ponieważ zbliżają się wakacje, wszystkim życzę dużo słońca, beztroskiego wypoczynku i wiele radości. Spotkamy się we wrześniu!

Ewa Żmudzka

Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006 Rekolekcje Wielkopostne 2006

Wakacje

Wszyscy czekają z utęsknieniem na tę chwilę, kiedy świadectwa są już rozdane, nagrody wręczone i można udać się na zasłużony odpoczynek. W tym roku szkolnym dzięki uprzejmości Ministra Edukacji Narodowej ten niezwykle miły moment nastąpił 23 czerwca.

Na zakończenie roku przybyli uczniowie, którzy otrzymali promocję do klas programowo wyższych oraz ci, dla których był to ostatni rok nauki w Zespole Szkół w Tłuszczu - absolwenci szkoły zawodowej. Jak zwykle wręczono świadectwa z biało - czerwonym paskiem, nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie i działalność pozalekcyjną oraz statuetki dla najbardziej zasłużonych sportowców. Były oczywiście kwiaty, słowa podziękowań i życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Czas zatem korzystać z uroków lata, wypoczywać, żeby we wrześniu z nowym zapasem sił przystąpić do pracy. A zatem do 1 września!

Ewa Żmudzka

Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje

» Biuletyn Informacji Publicznej «
» Organ nadzorujący «
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Organem nadzorującym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Mazowiecki Kurator Oświaty
» Organ prowadzący «
Powiat wołomiński
Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego
» Facebook «
» Adres Szkoły «
Zespół Szkół
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel/fax: (29) 777-42-00
Kontakt pocztą elektroniczną:
» Kalendarz «
» Informacje «
  Porady:   Sprawdź poprawność:
©2004-2011 Zespół Szkół
Wszelkie prawa zastrzeżone